Alpin skidåkning grupp Åre. Foto: Mark Going

Vem blir ny ordförande för Jämtland Härjedalen Turism?

10 december, 2021
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Skidåkare med utsikt. Foto: Mark Going
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

I mars 2022 är det dags för årsstämma i den ekonomiska föreningen Jämtland Härjedalen Turism och valberedningen har uppdraget att hitta en ny ordförande till organisationen. Vi tog oss därför en liten pratstund med Marcus Ståhl som är sammankallande i valberedningen.

Marcus Ståhl Kenneth Grym
Marcus Ståhl är sammankallande i JHTs valberedning. Foto: Kenneth Grym

Jämtland Härjedalen Turism ska få ny ordförande

Jämtland Härjedalen Turism är en ekonomisk förening. Medlemmar är destinationsorganisationer, kommuner och region samt större aktörer med intressen i besöksnäringens utveckling i regionen.

I mars 2022 är det dags för årsstämma i föreningen och valberedningen har uppdraget att hitta en ny ordförande till organisationen. Så här säger Marcus Ståhl som är sammankallande i valberedningen om processen:

Berätta gärna kort om valberedningens uppdrag och hur ni i valberedningen ser på framtiden för Jämtland Härjedalen Turism

”Jämtland Härjedalen Turism har en väldigt viktig roll att fylla för regionens fortsatta utveckling. I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen att betrakta som en basnäring, en stor arbetsgivare och viktig motor för länets fortsatta attraktionskraft och tillväxt. Det är med andra ord en av årets viktigaste tjänster som ska tillsättas. Under året som gått har vi skapat oss en gedigen uppfattning om de olika intressenternas ambitioner för organisationen och ska nu gå in i slutskedet där en ny kandidat ska tas fram i god tid inför stämman i mars.”

Hur går rekryteringsprocessen till när man söker en ordförande?

”Den processen kan nog se väldigt olika ut i olika organisationer och är mycket upp till valberedningen. Magnus Nilsson som är ordförande idag meddelade oss redan inför förra stämman att han ämnar avgå i samband med stämman i mars 2022. Vi har därför haft gott om tid på oss att genomföra en bra process.

Vi valde att tidigt inleda en dialog med befintlig styrelse, ägare och VD för att bäst matcha organisationens behov.”

Vad är det ni söker efter i en ny ordförande?

”När vi pratat med intressenter och ägare har det vuxit fram en allt tydligare bild av vad som kommer att krävas av en ny ordförande. Vi ser någon med gedigen och relevant erfarenhet av styrelsearbete, gärna med en fot i regionen och med god förståelse för både Jämtland Härjedalens och Sveriges besöksnäring. Men det är också viktigt att ordföranden kan bidra med nya perspektiv, kontakter och insikter. Allra viktigast är nog trots allt engagemang, man kan nå oanade höjder med rätt fokus och högt engagemang.”

Hur ligger ni till just nu med arbetet?

”Vi har i skrivande stund en lista med ett antal relevanta och passande kandidater som vi samlat på oss under arbetet. Innan vi inleder en närmare dialog med dessa vill vi uppmana de som känner att de passar in på kravprofilen och som brinner för regionens besöksnäring att höra av sig till oss. Vi vill försäkra oss om att vi har genomfört ett gediget och transparent rekryteringsförfarande, på det sättet vet vi att vi får det bästa underlaget och därmed ger JHT bästa förutsättningarna att fortsätta att utvecklas som organisation och som stöd för medlemmarna.”

”Magnus har under sina år som ordförande bidragit med mycket klokskap till styrelsen och varit en viktig kugge i det förändringsarbete som JHT gått igenom. Det är en stor kostym att fylla men vi är säkra på att vi ska hitta en lämplig kandidat. Slutligen vill vi från valberedningen tacka Magnus för sin insats genom åren och önska honom lycka till.” 

Elisabeth Richardsson Anne Adsten
Elisabeth Richardsson är till vardags marknadsansvarig hos Destination Östersund AB och en del av JHTs valberedning tillsammans med Marcus Ståhl. Foto: Anne Adsten

Hur går man tillväga om man vill vara med i den fortsatta processen och visa sitt intresse?

Enklast är att man mailar eller ringer till oss i valberedningen så tar vi det därifrån:

Marcus Ståhl 070 – 825 25 44

Elisabeth Richardsson 070 – 221 22 36

Skip to content