logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Dalahästar Anne Adsten

Nya sätt att mäta turism | MIRANDA-projektet

21 oktober, 2021
Text: Anne Adsten, JHT

Inom JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling med stöd från EUs regionala utvecklingsfond och Region Jämtland Härjedalen tittar vi bland annat på nya sätt att mäta besöksnäringen. 
Den 28e oktober kl 10.30-12 finns därför möjlighet att lyssna till en presentation (digital) av Tobias Heldt för Miranda-projektet vid Högskolan Dalarna. De tittar på sätt att mäta turism via VA-systemet och testar just nu detta via försök i Sälen och Åre. 

Om MIRANDA-projektet vid Högskolan Dalarna

Projektet syftar till att utveckla ett mikrobaserat beslutsstöd att användas av offentliga planerare för effektivare och mer hållbara beslut kring infrastrukturinvesteringar i samband med destinationsutveckling. Målsättningen med projektet är i första hand att öka förståelsen för turismens omfattning på lokal och regional nivå. Genom projektets metodik och modell möjliggörs bättre prognoser över lokala och regionala effekter av turism vilket bidrar till ökad förståelsen av de nationella effekterna av turismen att användas för planering av infrastrukturinvesteringar kopplade till turism.


Det huvudsakliga resultatet av projektet är en metodik för datainsamling inkluderat en modell för beskrivning av effekter samt ett BI-verktyg för att visualisera turismens volymer och effekter. Projektets slutresultat förväntas kunna möta behovet från planerare på flera nivåer om att kunna beskriva såväl de företagsekonomiska som de samhällsekonomiska effekterna av turism bättre.

 
Tobias Heldt ger oss en Kort intro, demo av systemet de jobbat fram, information om utveckling framåt tills projektslut och så blir det tid för en kortare frågestund.
 
 
Anmäl ditt deltagande via mail till Anne Adsten senast 12.00 den 27e oktober för att få en länk.
Skip to content