Flugfiske. Foto: Niclas Vestefjell

JHT Nyhetsbrev v20 2023

17 maj, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Flugfiske. Foto: Niclas Vestefjell

Rader från VD om att vi är smartare tillsammans. Slutrapport för projektet Morgondagens medarbetare. Inventeringsrapporten för natur- och kulturturismföretag samt campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen är nu klar. Jämtland Härjedalen Turism har fått fortsatt förtroende att leda organiseringen av regionens vandringsleder. Gästnattsstatistik för mars 2023. Nomineringsdax inför Årets turismföretagare 2023 och inbjudan till ett rådgivningstillfälle med Region Jämtland Härjedalen kring olika stödåtgärder samt en arenadag för naturturismföretagare.

Rader från VD

Tillsammans blir vi smartare

Under senare delen av 2021 samlades för första gången besöksnäringsaktörer från de 21 regionerna tillsammans med Tillväxtverket och Visit Sweden. Ansatsen var tydlig: “Utvecklad samverkan med fokus på utmaningar, behov och vägar framåt inom turism och besöksnäring”.

Fram tills nu har arbetet fortlöpt och jag har i min roll som ordförande för det Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism haft en viktig roll i styrgruppen för Smartare tillsammans.

Läs mer

Alltid aktuellt: Morgondagens medarbetare

Jämtland Härjedalen Turism har under drygt fyra år genomfört projektet Morgondagens medarbetare 2.0. Projektet har fokuserat på näringens behov av kompetensförsörjning genom att arbeta med dess status, nya former för kompetensutveckling och rekrytering samt med frågor som handlar om näringens fortsatta utveckling och framtida kompetensbehov. Projektet har också utrönt vad som krävs för att som företag bättre kunna attrahera både morgondagens medarbetare och ledare
Nu när slutrapporten är klar, fortsätter ändå arbetet i andra former.

Läs mer

Rapport beskriver 190 turismaktörer i Jämtland Härjedalen

Inom JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 har en inventering av aktörer inom natur- och kulturturism, samt campingar och ställplatser, genomförts. Totalt identifierades 351 aktörer i Jämtland Härjedalen, varav 193 nåddes via telefon och enkäter. Med inventeringen ville vi få en bättre bild kring aktörernas behov, utmaningar och möjligheter för att skapa underlag för insatser både inom projektet och framåt.

Läs mer

Organisering av vandringsleder i Jämtland Härjedalen fortsätter

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har beviljats fortsatt finansiering av Naturvårdsverket för att arbeta vidare med projektet “Organisering av vandringsleder på privat mark”. Fas 2 (2 maj till 30 december 2023) kommer att ha fokus på kvalitetssäkring, fortsatt implementering av ramverket samt att stärka samverkan mellan olika aktörer som arbetar med vandringslederna i Jämtland Härjedalen. En starkare samverkan och organisering kring vandringslederna i länet kommer att vara en viktig förutsättning för framtida finansiering av underhåll och kvalitetssäkring av lederna.

Läs mer

Nominera: Årets turismföretagare 2023

Jämtland Härjedalen Turism delar ut priset ”Årets turismföretagare” till ett företag/organisation inom besöksnäringen som med stöd av ett tydligt hållbarhetsarbete (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) nått betydande marknadsframgångar och/eller tagit andra avgörande steg i sitt utvecklingsarbete. Företaget/organisationen ska också vara ansvarstagande, inte minst inom den egna destinationen och regionen samt lönsamt. Finalist utses i samband med Turismdagen 2023. Nominera din kandidat senast 15e september 2023.

Läs mer 

JHT vårprogram: Rådgivning för besöksnäringen 7 juni

Den 7 juni arrangerar Jämtland Härjedalen Turism tillsammans med Region Jämtland Härjedalen en dag på temat finansiering och rådgivning med information om vilka möjligheter till stöd som finns att få från regionen. Har du en idé du vill satsa på i ditt besöksnäringsföretag? Vill du veta mer om vilka stöd eller vägar som finns att gå för att utveckla en tjänst eller produkt?

23/5 Exportgruppen & TIC-gruppen
1/6 Arena för naturturismaktörer
7/6 Rådgivning för besöksnäringen med Region Jämtland Härjedalen
19/10 Turismdagen Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik: Mars 2023

Östersund ökade med 24% under mars månad!
Men för regionen som helhet blev resultatet -14%. Det är den svenska marknaden som utvecklas fortsatt svagt med -16%, medan utlandsmarknaderna fortsätter återhämtningen. Tydligast återhämtning visar de nordiska marknaderna samt Storbritannien. Omgivande regioner visade också minussiffror för mars månad.

Läs mer

Läs hela Jämtland Härjedalen Turism nyhetsbrev v20 2023

Skip to content