logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Gäddede turistinformation Vildmarksvägen Anne Adsten

Nytt pris för bästa värdskap inom besöksservice!

3 juni, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Gäddede turistinformation med naturutställning, längs Vildmarksvägen. Foto: Anne Adsten

Visitas nationella råd för besöksservice har instiftat ett pris för bästa värdskap inom besöksservice. Rådet för besöksservice vill med detta pris uppmärksamma auktoriserade Turistinformationer och InfoPoints som gör det där lilla extra för sin destination, ligger i framkant vad gäller innovativt tänkande och/eller genom material och service markerar en stolthet över sin destination. Inte minst viktigt i dessa tider!

Värdskapet är en viktig förutsättning för att besökare ska känna sig välkomna och inspirerade till att göra mer inom en destination, stanna längre och rekommendera ett företag eller plats/destination till andra.

Nomineringsprocess

Alla kan nominera auktoriserade Turistinformationer eller InfoPoints via ett formulär på Visitas hemsida.
Nominering sker från 1 juni till och med 30 augusti 2020.
De nominerade presenteras på Rådet för besöksservice facebooksida.
Vinnaren utses av Rådet för besöksservice efter nomineringsperiodens slut och presenteras på årets konferens ”Besöksservice i framtiden” 18-19 november i Stockholm (alt. digital medverkan). Vinnaren får, förutom ära och uppmärksamhet, gratis deltagande för två personer till konferensen. Priset är en del i arbetet att förtydliga vikten av värdskapet och lyfta det jobb som turistinformatörer och InfoPoint-medarbetare gör för bilden av ett välkomnande Sverige. Den som nomineras måste därför vara av Visita, auktoriserad Turistinformation eller InfoPoint.

”Vi hoppas att priset ska bidra till ett ökat nationellt engagemang för våra Turistinformationer och InfoPoints, uppmuntra till besök samt uppmärksamma vikten av ett gott värdskap”, säger Anne Adsten, ordförande i Visitas Råd för besöksservice.

För frågor kontakta Rådet för besöksservice:

Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism, ordförande

Pernilla Törngren, Visit Västerås

Anna Åmvall, Malmö Turism

Visitas Nationella Råd för Besöksservice är ett organ inom Visita, valt av auktoriserade turistinformationer och turistcenter. Rådet arbetar främst med turism- och värdskapsfrågor, lokalt och regionalt.

Skip to content