vinter turåkning fjäll Foto: Lars Häreblad

Nytt projekt beviljat: Morgondagens medarbetare i besöksnäringen

10 december, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Lars Häreblad

Jämtland Härjedalen Turism, JHT, har beviljats medel från EU via Tillväxtverket och från Region Jämtland Härjedalen för att under tre år tillsammans med en rad andra aktörer arbeta med besöksnäringens fortsatt stora behov av ny kompetens och nya medarbetare.

“-I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring med en omsättningsökning de senaste 10 åren på över 50 % och med en förväntad fortsatt stark utveckling. Den skapar cirka 5 000 årsarbeten bara i vår region och fram till år 2030 bedömer vi att ytterligare 1 500 nya medarbetare behöver rekryteras vilket är en fantastsisk möjlighet men också en utmaning i relation till andra verksamheter som också är på jakt efter morgondagens medarbetare”, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

JHT är ägare av projektet ”Morgondagens medarbetare” men med i arbetet finns även den så kallade Swetourgruppen som bland annat består av Visita, Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Campus Åre, Region Jämtland Härjedalen, Jämtlands gymnasium, SLAO och Dille gård. Projektet ska fokusera på näringens behov av kompetensförsörjning genom att arbeta med dess status, nya former för kompetensutveckling och rekrytering och med frågor som handlar om näringens fortsatta utveckling och framtida kompetensbehov men också om vad som krävs för att som företag kunna attrahera både morgondagens medarbetare och ledare.

“-Inom Visita och Arbetsförmedlingen arbetar vi ständigt med frågor kring kompetensförsörjning och genom det här projektet ser vi att vi får utökade möjligheter för att tillsammans arbeta vidare med en av besöksnäringens viktigaste framtidsfrågor”, säger Teres Gärdin, regionchef Visita Norrland och Michael Persson, branschstrateg Arbetsförmedlingen. 

Kontaktperson:

Mats Forslund, VD
+46 (0)70 377 25 76

Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, Mittuniversitetet samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Skip to content