Parisa Setoodegan Martin Johansson

Parisa kartlägger satsade projektpengar till besöksnäringen

19 januari, 2022
Text: Martin Johansson, JHT

Parisa Setoodegan har sedan augusti jobbat inom JHTs projekt ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” med att kartlägga och sammanställa statistik kring beviljade projektmedel i Sverige. Sammanställningen kommer att presenteras med relevanta siffror för Sverige i förhållande till Norrland och Jämtland Härjedalen, med inriktning mot projekt inom besöksnäringen.

Martin Johansson, projektledare för Besöksnäringens roll för regional utveckling kommenterar

-Parisas jobb har varit extensivt och väldigt omfattande, vi hoppas kunna redovisa relevant statistik för hur besöksnäringen i Jämtland Härjedalen jobbar med projektmedel kontra andra regioner i Sverige.

-Det är otroligt mycket material att gå igenom för att kartlägga de senaste tio årens projektmedel, men vi börjar närma oss slutet och både tror och hoppas att materialet kommer till nytta för både idkare och beslutsfattare i frågor runt besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

 

Parisa jobbar inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling och här kommer ni i kontakt med henne.

Mejla projektledare för funderingar eller åsikter: Martin Johansson, JHT

Skip to content