Svenska kronor

Pengar kvar att söka i Landsbygdsprogrammet

23 augusti, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism

Partnerskapet för Landsbygdsprogrammet har idag, 23e augusti 2019, haft informationsmöte hos Länsstyrelsen Jämtlands län med budskapet att det fortsatt finns pengar att söka inom bl a följande rubriceringar:

 • Investeringsstöd energieffektivisering m m
 • Förädlingsstöd för att skapa nya jobb
 • Investeringsstöd för nya jobb
 • Investeringsstöd småskalig infrastruktur
  (sista ansökningsdag denna beslutsomgång: 2019-09-26)
 • Bredband
  (sista ansökningsdag denna beslutsomgång: 2019-09-26)
 • Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar/övrigt
  (sista ansökningsdag denna beslutsomgång: 2019-09-26)
 • Investeringar i infrastruktur för rekreation och turistinformation
  (sista ansökningsdag denna beslutsomgång: 2019-09-26)
 • Natur och kulturarv/hembygdsgårdar
  (sista ansökningsdag denna beslutsomgång: 2019-09-26)

Programmet pågår 2014-2020 och inom flera av rubriceringarna finns viss risk för indragningar av avropspott, d v s att vi mister chanser till utveckling i Jämtland Härjedalen.

Skip to content