Hällingsåfallet Gäddede Frostviken Strömsund Anne Adsten

Projektaktiviteter – Den digitala transformationen

22 mars, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Hällingsåfallet i Frostviken. Foto: Anne Adsten.
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Den digitala transformationen är ett projekt med mål att skapa ökad kunskap, förståelse och kompetens inom digital marknadskommunikation och skapa ökad affärsnytta för den enskilde företagaren vilket i sin tur ger ökad affärsnytta för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Till målet hör även att skapa ökad kunskap avseende trender och omvärld för större förståelse för kund och marknad inklusive internationella marknader.

Ett tredje mål är att utveckla nya arbetsformer och affärsnätverk till grund för utvecklad affärsverksamhet och lönsamhet inom besöksnäringens företag.

Projektaktiviteter

Digital utbildning

Den enskilt mest uppskattade aktiviteten vad gäller digitaliseringen i projektet Turism 2030 var den upphandlade utbildningen IHM Digit som genomfördes av ett 20-tal personer från framförallt de deltagande destinationerna i Turism 2030. Därför genomförs nu en liknande grundkurs inom Den digitala transformationen.

JHT har för utbildningen upphandlat Adeprimo som tidigare gjort liknande kurser på andra håll, t ex Destination Vemdalen.

  • Introduktionsutbildning våren 2019 (maj-juni), 2+2 dagar.
  • Introduktionsutbildning omgång 2 för nya deltagare hösten 2019 (oktober-november), 2+2 dagar.
  • Påbyggnadsutbildning våren 2020, 2 dagar. För dem som vill fördjupa sig ytterligare.

Digitala ambassadörer

I samband med ovan utbildning har tre digitala ambassadörer upphandlats som stöd och bollplank till företagare som påbörjat sin digitala resa. Ambassadörerna kommer att kunna erbjuda tillfällen med efterföljande workshops samt individuell coachning inom projektet f o m tidigast juni 2019 när första introduktionsutbildningen genomförts.

Upphandlade ambassadörer är Destination Vemdalen, Marcus Eldh Skogens Konung AB och Per Jobs Fish Your Dream.

Trender och omvärld

För att tillgängliggöra trender och vad som sker i omvärlden kommer två halv/heldagar att genomföras via JHT Academy (2019/2020) med inspirationsföreläsare och kreativa workshops som i genomförandet också relaterar till ett digitalt förhållningssätt. Dessa tillfällen är öppna för samtliga av JHT’s medlemmar och intressenter. De digitala ambassadörerna kan komma att involveras vid dessa tillfällen.

Arbetsformer och affärsnätverk

För att öka nätverkandet och skapa nya affärsnätverk för ökad digitalisering och exportmognad kommer aktiviteter att genomföras i samarbete med processerna inom projektet Welcome!

Mer info:

Projektledare Anne Adsten, JHT (30%).

 

Skip to content