Paddling på Storsjön. Foto: Lars Häreblad

Projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” beviljat

23 maj, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Paddling på Storsjön. Foto: Lars Häreblad

Region Jämtland Härjedalen har beviljat medfinansiering till projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”. JHT är projektägare till projektet som ska genomföras i nära samarbete med Etour vid Mittuniversitetet. Projektet handlar i korthet om att ta fram ett nytt kunskapsunderlag med inriktning mot besöksnäringsutveckling i regionen. Underlaget ska fungera som inspel till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och arbetet med Smart specialisering samt till revideringen av den regionala besöksnäringsstrategin. I projektet kommer det att genomföras intervjuer med företag, destinationer, branschorganisationer och andra intressenter.

Projektet ska resultera i två rapporter;

  1. Sammanställning och analys av publiceringar som beskriver besöksnäringen i regionen
  2. Sammanställning och analys av intervjuer som görs med besöksnäringens intressenter i regionen

Projektet pågår under perioden juni 2019 – januari 2020.

Till projektet kommer det dessutom att knytas en praktikant vid JHT från Turismprogrammet vid Mittuniversitetet. Samarbetet mellan JHT och Etour syftar också till att öka Etours regionala närvaro och att ytterligare stärka samarbetet mellan JHT och Etour.

Kontaktpersoner är Mats Forslund JHT och Robert Pettersson Etour

Skip to content