Andreas och Johan dec 2022

Projektstatus och ny projektledning

1 december, 2022
Text: Johan Ericson, JHT
Johan Ericson och Andreas Edholm tar över projektet Organisering av vandringsleder. Foto: Anne Adsten

Projektet Organisering av vandringsleder, som innefattar en kartläggning och inventering av befintliga vandringsleder där inte staten är huvudman, är snart halvvägs in i arbetet. I ett första skede har projektledningen varit i kontakt med kommuner, destinationer och ledbolag i Jämtland Härjedalen för att informera om det Nationella Ramverk som tagits fram och för att få information om vilka som står bakom de mest frekventa lederna i regionen idag. Ledansvariga har informerats om ramverket och samtidigt har projektledningen passat på att undersöka status kring lederna idag, såsom: ”Finns pågående arbete med lederna idag”? ”Vilka framtidsplaner finns”? ”Hur har finansieras ledunderhållet idag?

Workshop: Organisering av vandringsleder

Den 23:e januari 2023 bjuder vi in alla aktörer till en gemensam workshop. Syftet med dagen är att ge en tydlig bild om hur man kan arbeta kring Ramverket och organisering. I våras hade vi honom som föreläsare inom JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling och nu kommer vi åter att bjuda in Johan Engström för att berätta mer och för en delvis ny målgrupp av ledintressenter. Johan från Visit Dalarna var projektledare vid framtagningen av ramverket i ett pilotprojekt som avslutades hösten 2022 och jobbar nu vidare med implementeringen av Det nationella ramverket för vandringsleder i Dalarna.

Ny utlysning för en fortsättning

Fram till den 15:e februari 2023 kan vi arbeta med att implementera och informera våra aktörer om Ramverket. Men redan nu finns en ny utlysning från Naturvårdsverket där vi kan söka om en fortsättning på detta projekt. Vi på JHT avser att fortsätta att vara en central part för organisering i vår region och kommer att söka detta uppdrag för att kunna jobba vidare för att skapa de bästa förutsättningarna för hållbara, kvalitetssäkrade och attraktiva vandringsleder i regionen.

Förändring

Från och med första december 2022 kliver projektledare Kent-Ove Lindh av för nya utmaningar. Det innebär att Johan Ericson går upp i tid i projektet och Andreas Edholm ersätter Kent-Ove.

 

Kontaktuppgifter

Andreas Edholm

Johan Ericson

Skip to content