Bakgården Revsund

Rader från VD v17 2023

19 april, 2023
Text: Teres Gärdin VD JHT samt sammanslutningen bakom Fossilfri konkurrenskraft
Bild: Bakgården Revsund, Bräcke kommun. Foto: Göran Strand.

Näringslivet är redo, nu behöver politiken ta sitt ansvar för klimatet

Klimatet är för mig personligen en enormt viktig fråga, så även för oss på Jämtland Härjedalen Turism. Ni kanske är många som mig, att medvetandegraden höjdes när ni blev föräldrar, med frågan som automatiskt dök upp:
–”Vilken värld vill jag vara delaktig i att lämna över till nästa generation?”

Klimatfrågor av olika slag tar upp en hel del plats i min kalender, med all rätt som sagt. Vi finns till exempel representerade i Klimat och miljörådet för länet, vi finns också med som part i den satsning som leds av Samling Näringsliv med namnet Fossilfri konkurrenskraft. Vikten av en fungerande infrastruktur är av högsta vikt för länet, oavsett bransch. Vikten av en omställning till grönt står vi bakom och vill vara med att påskynda den. Bilen kommer fortsatt att vara ett färdmedel som behövs i Jämtland Härjedalen, likaså flyget. Vi kan inte sluta köra bil eller flyga, men vi kan skynda på att göra samtliga alternativ grönare. Vi vill, men politiken måste nu dela den viljan och gå från ord till handling. Det skriver jag tillsammans med övriga parter bakom i initiativet “Näringslivet är redo, nu behöver politiken ta sitt ansvar för klimatet”.

Artikeln är bland annat publicerad via Mittmedia 2023-04-19

Näringslivet är redo, nu behöver politiken ta sitt ansvar för klimatet

2022 har varit ett år av kriser. Ett krig i Europa med ofattbara mänskliga konsekvenser och en ny verklighet med ökad inflation, högre räntor och skenande energipriser. Samtidigt har också klimatkrisen gjort sig smärtsamt påmind. Extrema torrperioder i Sydeuropa, katastrofala översvämningar i Sydostasien och i vårt eget län fick vi uppleva skyfall i januari. Unikt för den tiden på året.

En tuffare ekonomi och andra svårigheter får inte ta fokus från klimatmålen. Vi inom initiativet Fossilfri konkurrenskraft, som drivs av Samling Näringsliv, är övertygade om att klimatmålen är en del av lösningen. Inte en motsats. Vägen mot lägre energipriser utgörs av att ersätta dyr och fossil energi med förnybar. Övergången från fossila bränslen till förnybara, kombinerat med smartare energianvändning medför minskad klimatpåverkan och bättre ekonomi för företag och privatpersoner. Vi kan alltså angripa flera kriser och utmaningar med samma lösning.

Näringslivet både kan, vill och gör. I vårt län finns många företag som bidrar och vill bidra ännu mer. Vi ser starka värden i omställningen. För klimatet, vår utveckling och vår konkurrenskraft. Vägen mot fossilfrihet kommer inte vara spikrak och vi behöver politiskt stöd och hjälp för att skynda på omställningen.

Här är några områden där politiken kan göra skillnad nu:

  • Kommunerna behöver planera och arbeta för laddning av tunga fordon.
  • Statliga investeringsstöd till laddinfrastruktur behöver förändras och förenklas.
  • Ärenden som avser elektrifiering av transportsektorn bör kunna prioriteras vid utbyggnad av överföringskapacitet i elnäten.
  • Regelverket för tjänstebilar behöver förändras så att laddning i hemmet och på arbetsplatser underlättas och premieras.
  • Regelverket för solcellsinstallationer bör förändras. Gränsen för energiskatt för solcellsanläggningar bör styras per anläggning, inte per organisationsnummer.
  • Komfort och restid på tåg i allmänhet, nattågen i synnerhet, behöver förbättras markant.
  • Säkerställa att flygavgångar till och från vår region blir gröna, dels genom kravställning på att det bränsle som tankas här ska vara biodrivmedel, dels genom att underlätta införandet av elflyg.
  • All ny fossilfri elproduktion kommer att behövas, ”låt inte det bästa bli det godas fiende”. Utforma långsiktiga spelregler som behandlar olika energislag konkurrensneutralt.

Fossilfri konkurrenskraft och näringslivet i Jämtlands län arbetar redan med de här frågorna. Bland annat ökar vi elproduktionen med sol och vind, bygger infrastruktur för laddning av både lätt och tung trafik, skapar förutsättningar för vätgasproduktion och övergår till el eller biodrivmedel för våra fordon och arbetsmaskiner. Vi är övertygade om att den gröna omställningen kan utveckla vårt län och förbättra välfärden. Däremot kan vi inte komma hela vägen själva, nu måste politiken ta sitt ansvar för de klimatmål som satts upp.

Debattartikeln är underskriven av:

Jenny Grip, Verksamhetschef Samling Näringsliv

Tomas Eriksson, Vd Länsförsäkringar Jämtland Härjedalen

Klas Liljegren, Vd Jämtkraft

Otto Nilsson, Vd Inlandsbanan AB

Björn Rentzhog, Vd Persson Invest

Johan Redhe, Vd Lundstams Återvinning AB

Michael Schahine, Vd Reaxcer

Lars Andersson, Site Manager Östersund Knowit

Teres Gärdin, Vd Jämtland och Härjedalen Turism

Knut Rost, Vd Diös

Peter Fahlén, Flygplatschef Swedavia

Fanny Sjödin, Hållbarhetschef Skistar

Lars Ahlin, Ordförande LRF

Skip to content