Smartare tillsammans prio områden

Rader från Vd v20 2023

16 maj, 2023
Text: Teres Gärdin VD JHT
Prioriterade verksamhetsområden för grupperingen Smartare tillsammans 2023.

Tillsammans blir vi smartare

Under senare delen av 2021 samlades för första gången besöksnäringsaktörer från de 21 regionerna tillsammans med Tillväxtverket och Visit Sweden. Ansatsen var tydlig: “Utvecklad samverkan med fokus på utmaningar, behov och vägar framåt inom turism och besöksnäring”.

Fram tills nu har arbetet fortlöpt och jag har i min roll som ordförande för det Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism haft en viktig roll i styrgruppen för Smartare tillsammans.

Fem arbetsgrupper har arbetat fram ett gediget material i form av insiktsfulla rapporter som handlar om kompetensförsörjning, samverkan i aktörssystemet, innovation och utveckling, kunskap och insikt samt infrastruktur och tillgänglighet. Så klart är det maffiga rubriker att sätta tänderna i och ansatsen har ibland redan prövats. Jag är väldigt stolt över det resultat som vi nu gemensamt kan presentera och det visar än en gång att samverkan är av största vikt, än mer nu när vår nationella strategi för besöksnäringen ter sig svår att hitta (den finns inte längre på regeringens hemsida), anslagen blir mindre för oss i alla led, både nationellt och regionalt och den minister som bland annat har ansvar för besöksnäringen har en så fullspäckad kalender, att det är svårt att hitta luckor för dialog.

Arbetet med gruppen Smartare tillsammans har trots de minskade anslagen beslutats som viktig och nu går vi in i ett 2.0-läge framåt för en besöksnäring som samverkar.

Nyutkomna rapporter initierade/skapade via Smartare tillsammans

Statistik beskrivning av besöksnäringen: Sysselsatta i besöksnäringen (Tillväxtverket)

Problemkartläggning – Utmaningar och möjligheter för besöksnäringens kompetensförsörjning (Tillväxtverket)

Innovation i turism och besöksnäringen – utmaningar och möjligheter (Tillväxtverket)

Transportsystemet för turism: Kunskapssammanställning och framåtblick (Tillväxtverket)

Skip to content