Teres Gärdin VD JHT 2022

Rader från VD v36 2022

5 september, 2022
Text: Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anne Adsten

Vi väljer olika men kan vi enas om att välja!?

Jag ser det som en förmån att i mitt arbete möta politiker. Jag möter dom både på kommunal och regionalnivå såväl som nationell. Många av dom är deltidspolitiker med arbeten på sidan om sina politiska uppdrag.

Tidigt förstod jag att oavsett parti och ideologiska värderingar vill alla verkligen väl för vårt land, det är vägen fram som ter sig olika. Alldeles oavsett har jag en stor beundran till alla dom som väljer att bli politiker, vilket engagemang och vilken tid de flesta lägger ner, återigen… allt för att göra platsen, staden och landet till det bättre.

Ibland kan jag undra varför det ska vara så hemligt kring vart man själv lägger sin röst, lite som att vi inte vågar stå för vad vi personligen tror på. Visst, jag förstår att det kan vara känsligt för en del av oss beroende på vilka arbeten och uppdrag som vi innehar. Jag själv till exempel väljer att inte berätta, då jag tror att min vardag skulle försvåras efter det i möten med just de politiker jag inte främst sympatiserar med. Men jag kan inte låta bli att tycka att det är synd, att vi går mot mer tystnad än öppenhet.

Mitt eget val … tycker jag 100% som det partit som får just min röst?

Nix, jag tror inte ens att de högst uppsatta politikerna gör det heller i ärlighetens namn. Men mitt val landar så klart i det som står mig närmast, i det liv jag lever.

En stor del av det landar så klart inom besöksnäringen med dess utmaningar och möjligheter, och här var min tanke att jag skulle djupdyka i de olika partiernas ståndpunkter avseende viktiga frågor för besöksnäringen. Djupdykningen blev knappt en vadning, eller dopp av mina fötter, då just besöksnäringen i princip inte går att hitta ens i ord, än mindre i politikens prioriteringar.

Visst, besöksnäringen berörs indirekt i en del av de uppsatta rubrikerna som många medier rangordnar som ”viktigaste ståndpunkterna inför valet”. Exempel på det kan vara ”äganderätten för skogsägare, om statliga muséer ska ha fritt inträde, reduktionsplikten eller om fler jobbskatteavdrag ska införas”. Klimatfrågan eller klimatkrisen om man så vill är så klart en viktig fråga för besöksnäringen.

Givetvis ska vi ha respekt för att det är så mycket som är viktigt för oss och landet. Men lika givet är det för mig och för många av oss inom besöksnäringen, att se att vi tydligt finns med som en resurs att räkna med.

Kvartal ett 2022 omsatte besöksnäringen 77 miljarder och sysselsätter 3,4% av landets arbetsföra personer, det blir i runda slängar 350 000 människor som ska lägga sin röst utifrån sin vardag. I Jämtland Härjedalen finns ca 8 000 av dem.

Det är lite som en evig kamp för besöksnäringen, att vi tas för givet… Vi är en viktig näring, med viktiga jobb, som utförs av viktiga kompetenser, och som sammantaget skapar viktiga pengar för vårt land. I Nya Zeeland har de en turistminister, det vore väl drömmen även här i Sverige. Då kanske vi hittar ordet besöksnäring som prioriterad i valet 2026.

Alldeles oavsett, gå och rösta på söndag om du inte redan gjort ditt val. För det är just rätten att välja vi nu ska nyttja. Hittar du inget val alls som passar dig, välj då din blanka röst för det är också ett sätt att visa just ditt val.

Kanske inte min bästa radioövergång men på tal om val… hoppas ni är många som väljer att delta då vi på JHT för andra gången i ordningen, anordnar Turismdagen; en hel dag och kväll helt i besöksnäringens anda under temat ”Innovation”. Undrar också vem som blir vald som vinnare av ”Årets turismföretagare 2022”?

 

 

Skip to content