Bosse Svensson ordförande JHT

Rader från VD v5 2023

31 januari, 2023
Text: Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism
Bosse Svensson är ordförande för Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening.

“Antingen eller” måste vara “både och …”

I förra veckan fick jag tillsammans med övriga representanter från länet mötas i Riksdagens fina lokaler i Stockholm. Initiativet var gemensamt med Västernorrland och iscensattes av riksdagsledamot Saila Quicklund. Så, vad jag ville skriva om denna gång var helt självklart. Vår ordförande Bosse Svensson beskrev det så väl i lokaltidningen för några dagar sedan, så det får bli hans rader denna gång, som jag till fullo står bakom.

Det finns stora risker för hela vår del av landet i det som i dagarna speglas som en dragkamp om järnvägsmiljarder mellan kust och inland.

Det är mänskligt att kusten vill ha pengar till Ostkustbanan. Det bör de också få. Men inte med argumentet att inlandet får snabbare transporter till Stockholm än via Norra Stambanan. För det stämmer nämligen inte. Redan 2019 gjordes en utredning som tydligt visade att tesen om att man kan åka mellan Östersund och Stockholm på 4 timmar och mellan Åre och Stockholm på 5 timmar via Sundsvall, helt enkelt inte håller i praktiken. Jag vet detta eftersom jag själv var med och beställde utredningen vars utgångspunkt helt enkelt var att undersöka fakta.

Fakta visade att för Inlandets del är en upprustning av Norra Stambanan den enda möjligheten att med rimliga kostnader och inom rimlig tid komma ner till de 4 timmarna fossilfri transport mellan Stockholm och Östersund och 5 timmar för sträckan Åre-Stockholm.

Utredningen fick till resultat att ett samlat näringsliv och en samlad politik i länet prioriterar en upprustning av Norra Stambanan som vårt viktigaste infrastrukturprojekt. Men det betyder inte att vi vill ta medel från Ostkustbanan. Tvärtom. Vi tjänar på en utbyggd Oskustbana och kusten tjänar på en upprustad Norra Stambana som kan avlasta godstrafiken från kusten.

Det som kallas en dragkamp måste alltså ersättas med ett “både och”. Både kusten och inlandet har rätt till snabba fossilfria transporter. När nu medel ska frigöras i och med att beslut tas om att stoppa höghastighetsjärnvägarna i södra Sverige är det rimligt att medel går till både Ostkustbanan och Norra Stambanan.

Skip to content