Teres Gärdin VD JHT Anne Adsten

Rader från VD v50 2023

12 december, 2023
Text: Teres Gärdin VD JHT
Teres Gärdin VD JHT. Foto: Anne Adsten

I tider av förändring

För några dagar sedan gick ”Besöksnäringen på agendan åter av stapeln”. Konferensen anordnas av Tillväxtverket, Sveriges kommuner och Regioner, Sveriges Destinationer och Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism.

Ja, vi kan väl utan tvekan direkt få tankar på temat. Jag kan själv känna att förändringarna kan ske över en dag, mitt i ett möte kan förutsättningarna helt ändras och ställa vårt eget ”varför” i en helt ny sättning, men det kan också ta år av fundering innan vi är redo att gå mot en annan riktning.

Michael Green, ekonom och författare som inledde konferensen gav oss åhörare snabbt en bild av att världen har hopp. Han förstärkte verkligen bilden av att en plats där människor mår bra attraherar, och att en plats med ekonomisk framgång inte nödvändigtvis behöver betyda välmående i den sociala kontexten. Enkelt förklarat, basen av trygghet, tillgång till sjukvård, möjlighet till utbildning, demokrati och rättigheter, det vi många gånger kanske tar för givet. Har vi allt det och dessutom kryddar det med det ”extra”, en möjlighet till att uppleva, då har vi en vinnare.

I just tider av förändring framkallade turistforskaren Robert Pettersson igenkännande skratt när han beskrev ”stödsystemet”. Sammanfattat är vi många som kan intyga att här har tiden inte skapat nödvändig förändring.

Jag fick själv möjligheten att tillsammans med kollegorna Caroline Strand, Visit Stockholm och Maria Ros Hjelm, STF samtala kring vilka vägval som behövs för en stärkt besöksnäring. Igen, här behöver vi alla hänga med i tider av förändring. Att vi kraftsamlar mot en politik som också behöver hänga med oss framåt.

Sammantaget, i tider av förändring krävs mod, mod att våga utmana även när det ibland skaver. Jag tror inte att det är när vi alltid håller med varandra vi bäst kommer framåt, framåt kommer vi i rummen där vi har en gemensam målbild men tillåter varandra att kreativt tänka olika.

Skip to content