Tjejer snöskor glada vinter Foto: Emrik Jansson

Rader från VD v9 2024

26 februari, 2024
Text: Teres Gärdin VD JHT
Foto: Emrik Jansson

Turismstrategin som försvann

En strategi som vi under många år väntade på att få ta del av, så kom den äntligen. Det var till och med så att den presenterades av dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan på vår egen Turismdag i Klövsjö 2021. I samma andetag som den offentliggjordes gick tangenterna heta hos många av oss, för att applicera den på regional nivå. Idag är vi i ett helt annat läge. Den berömda strategin finns ingenstans att hitta och minskade anslag både nationellt och regionalt är ett faktum.

 Vi behöver arbeta vidare med de förutsättningar vi har idag och tillsammans höja rösten för förändring, att näringen får de förutsättningar i likhet med vad den inbringar.

Givet förutsättningarna har jag i min roll som ordförande för Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism tillsammans med kollegor i branschen hjälpt politiken till snabbare handling genom en prioritering av vad vi främst behöver just nu:

Prioriteringar för turism och besöksnäring

Regeringen har i den nya utrikeshandelsstrategin satt upp ett mål om att Sverige ska vara topp tio i världen när det kommer till starkast nationsvarumärke. Turism och besöksnäring spelar en viktig roll i detta arbete. Vi efterlyser nu att den lokala och regionala turismens perspektiv kommer upp på den politiska agendan.

För att öka kännedomen om Sverige och bevara en stark Sverigebild i världen är besöksnäring ett kraftfullt verktyg. Turismen drar in miljarder till statskassan, skapar tillväxt och sysselsätter hundratusentals människor över hela landet. Den ökar förståelsen mellan kulturer och nationaliteter och är en integrationsmotor där många unga och utrikesfödda får jobb och bidrar till landets hållbarhetsmål. Besöksnäringen stimulerar också till ett ökat fastboende på många platser. Det möjliggör i sin tur att hela landet kan leva.

Svensk Turism har tillsammans med Sveriges regionala och lokala organisationer för turism och besöksnäring slagit fast fyra prioriterade områden med förslag på politiska åtgärder som är avgörande för fortsatt utveckling.

Utvecklad statistik och analys är grunden för att bättre förstå och följa turismens betydelse för samhället. Att kunna mäta, förstå och analysera ligger till grund för att kunna förbättra och på så sätt vara med och konkurrera om turister. Vi behöver en aktör med tydligt ansvar och långsiktiga förutsättningar för att ta fram, analysera och utveckla tillförlitlig turismstatistik

Sverige behöver stärka sitt varumärke, inte minst internationellt. Här spelar Visit Sweden en avgörande roll. Visit Sweden har det offentliga uppdraget att marknadsföra Sverige som turistland och att öka Sveriges attraktionskraft som resmål. Visit Swedens anslag behöver höjas till åtminstone jämförbara nivåer som våra nordiska grannländer. Trots det sänks i praktiken Visit Swedens anslag i statsbudgeten för 2024. Vi menar att det är helt fel väg att gå.

Turism bygger på att människor förflyttar sig och effektiva och hållbara transporter är avgörande för turismens tillväxt. Detta perspektiv behöver därför inkluderas i framtida infrastruktur- och transportplanering. Åtgärder som gör det enklare att resa till och inom Sverige, och att välja det mest klimatsmarta alternativet behöver ses över. Dessutom måste vi fortsätta att rikta rätt och effektiva styrmedel för att växla upp den snabba teknikutveckling och innovation som sker inom transportområdet för mer hållbara transporter. Här spelar elektrifieringen och biodrivmedel en mycket viktig roll.

Sverige är ett fantastiskt land att arrangera möten och evenemang i. Därför behövs en tydlig aktör med tydligt ansvar och långsiktiga förutsättningar att arbeta strategiskt med att stärka Sverige som mötes- och evenemangsland, samt ökad statlig finansiering och engagemang i arbetet.

Med ännu bättre förutsättningar för hållbar turism och konkurrenskraftig besöksnäring kan vi tillsammans fortsätta skapa ett attraktivt Sverige, när vi välkomnar människor från hela världen. Vi står redo!

Jonas Siljhammar, ordförande Svensk Turism

Martin Kits, vice ordförande Svensk Turism

Teres Gärdin, ordförande Regionala nätverket för besöksnäring och turism

Fredrik Janson, styrelseledamot Swedish Network of Destination Management Organisations

Anna Lilja, ordförande Swedish Network of Convention Bureaus

Caroline Strand, ordförande Storstadsnätverket för besöksnäring och turism

Patrik Tengwall, ordförande Swedish Network of Event Destinations

 

Turism – ett starkt verktyg för samhällsutveckling, Södermanlands nyheter

 

 

Skip to content