löpning sommar fjäll trailrunning

Rapport EULSTIB

15 september, 2016
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Niclas Vestefjell

European Union Low Season Initiative Board

Tisdag 13e september 2016 presenterade Karin Gydemo Grahnlöf den slutrapport som JHT fick i uppdrag att arbeta fram av “European Commission’s DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME’s”, tidigare i år på plats i Bryssel. Ett 50-tal aktörer med intresse för säsongsproblematik inom besöksnäring samlades under en endagskonferens, för att lyssna på resultat från tidigare satsningar, ta del av rapporten och utifrån den diskutera framtida vägar att gå.

Rapporten – som samlar erfarenheter, trender, rapporter och statistik i hur säsongsproblematiken kan förbättras med hjälp av målgruppen 55+, har skapat stort intresse där syftet är att både samla resultat från EULSTIB-initiativet samt policy-rekommendationer i hur man på EU-nivå bäst skapar tillväxt och minskar säsongsvariationerna för besöksnäringen.

En slutlig version kommer att offentliggöras när workshopen sammanställts och kommer då att distribueras från EU, men givetvis även från andra aktörer inom EULSTIB, däribland JHT.

Till hjälp att producera rapporten har Karin haft Lina Lif JHT, PerAnders Nybond Klyo consulting och Robert Pettersson Etour.

– Vi är både stolta och glada att ha fått detta uppdrag från Bryssel, då det ger oss en möjlighet att bidra till hur vi bättre arbetar med hållbar tillväxt för besöksnäringen även på europeisk nivå samt ger oss ofantligt många värdefulla kontakter med andra aktörer som vi både kan lära av och göra affärer med, säger Karin Gydemo Grahnlöf, ansvarig för rapporten och medlem i EULSTIB.

Bakgrund

Sedan 2015 har JHT funnits representerad i EULSTIB (European Union Low Season Initiative Board) genom Karin som tillsammans med 19 andra personer valdes ut som rådgivare i det informella initiativet från kommissionen. Gruppen har vid flera tillfällen träffats och arbetat fram olika riktlinjer, frågeställningar och material i syfte att bidra till hur man bäst arbetar med besöksnäringen. Fokus är säsongsproblematiken där EU identifierat den framförallt mer mogna målgruppen som en viktig del i lösningen. Detta då den generationen blivit mer resvan, har större finansiella resurser än tidigare samt står för en stor andel av världens population. Karin har som enda representant från Skandinavien lyft säsongsproblematik kopplat mot vinterdstinationer och perifera områden, då merparten av deltagarna kommer från soldestinationer i söder. En nyckelfråga har bla varit behovet att skapa ökade chanser för företagen själva att ha rätt kompetens för att öka sin och destinationens säsong.

För mer info: Karin Gydemo Grahnlöf

Skip to content