Fatbike vintertid i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson

Regeringens strategiarbete

9 juli, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Fatbike i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson
Regeringen beskriver nu i korta ordalag hur man avser arbeta med en strategi för att tydliggöra en politik för att stödja besöksnäringens fortsatta utveckling, något som näringsminister Ibrahim Baylan också berättat om i andra sammanhang.

Regeringen har aviserat att man under 2019 kommer att presentera en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Strategin ska peka ut riktningen för den fortsatta politiken inom området och definiera mål som ska gälla fram till 2030. Med strategin vill regeringen stärka och vidareutveckla förutsättningarna för hållbar turism och en konkurrenskraftig växande besöksnäring som har en viktig roll som export-, jobb- och integrationsmotor. Strategin ska bidra till att stärka turistupplevelsen, långsiktigt främja näringens utveckling och lyfta Sveriges turistiska erbjudande. Samordning av statens insatser och samverkan mellan statliga myndigheter, regioner och kommuner är också centralt.

Parallellt med regeringens initiativ pågår sedan två år tillbaka ett framtidsarbete inom Svensk Turism som också ska resultera i en ny strategi. Denna riktar sig i första hand till de företag som verkar inom besöksnäringen men kommer också inkludera regionala och lokala organisationer som på olika sätt ansvarar för turism.

 En fortsatt dialog och samspel mellan privat och offentlig sektor är viktigt för att utveckla besöksnäringen med utgångspunkt i näringens och det offentligas olika roller och åtaganden.

Har du frågor så kontakta gärna Mats Forslund, VD JHT.
Skip to content