Vandring Gröndalen Pyramiderna Frits Meyst

Remissyttrande avseende förslag kring Vålådalens naturreservat

23 maj, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Vandring genom Gröndalen. Foto: Frits Meyst för National Geographic Traveler
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Den utveckling som pågår i fjällvärlden med fler besökare och aktiviteter innebär en hel del utmaningar som vi i besöksnäringen är medvetna om och tar på största allvar, samtidigt som vi är angelägna om att näringen ska kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart och positivt sätt. För att bidra till en ansvarsfull utveckling i till exempel Vålådalsområdet tog vi redan för flera år sedan initiativ till en närmare dialog med bl a Länsstyrelsen för att gemensamt se på hur vi långsiktigt kan skapa bra hållbara förutsättningar. I den diskussionen ingår hur vi kan öka attraktionen i delar av vår fjällvärld som idag har få besökare och på så sätt sprida våra besökare på ett bättre sätt och därmed också bidra till utveckling i de områdena.

Vi och våra destinationer ser det som mycket viktigt att besöksnäringen i Jämtland Härjedalen utvecklas på ett hållbart sätt, vilket också avspeglar sig i hur vi arbetar med marknadskommuniktionen både nationellt och internationellt. Se t ex på JHTs sajt AdventureSweden

Med detta som bakgrund har JHT beslutat att lämna synpunkter och ställa följdfrågor i form av ett remissyttrande med anledning av förslaget till ytterligare föreskrifter för naturreservatet Vålådalen i Åre kommun (Dnr 511-2963-2019).

 

Skip to content