äventyr resa snö sommar infrastruktur

Remissyttrande från Svensk Turism gällande transportsystemet

16 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på email

Svensk Turism samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen. Svensk Turisms uppgifter är att förvalta näringens del av ägarskapet i kommunikationsbolaget VisitSweden, vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” och utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. 

Svensk Turism AB har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för transport-systemet 2018–2029 och lämnar remissyttrande.