blomstervandring ansätten anneli åman

Resultat i pågående projektet Turism 2030

29 september, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anneli Åman

Det har nu gått 2/3 av projekttiden i Turism 2030 och resultaten har inte låtit vänta på sig! Från start valde vi att låta den digitala transformationen få en central plats, liksom att vi skulle på riktigt göra skillnad kring de horisontella kriterierna, såsom mångfald och hållbarhet. I det valde vi att också våga prioritera JHT:s värdegrund som utgångspunkt, där natur hjärta kultur från start kändes avlägset, men som nu är lika självklar som maten blev för några år sedan och verkligen kan bidra till ökad lönsamhet. Värdeguiden finns att läsa här >


Huvudområden inom Turism 2030

  • Kommunikation: det vill säga hur vi smartast arbetar och kommunicerar så att gästen hittar oss och skapar buzz åt och kring oss.
  • Affärsutveckling: att våra produktägare – företagen får den kompetens så de bättre kan matcha gästens önskemål och på så sätt skapa ökad lönsamhet året runt.

Satsningen är ett så kallat samverkansprojekt, där fem parter (Destinationerna Funäsfjällen, Ragunda, Åre, Östersund och Vemdalen) har egna budgetar samt en gemensam pott för hela regionens besöksnäring. JHT är projektägare.

Ett hundratal företag har deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser ute på destinationerna och gemensamt regionalt. För att lyckas skapa resultat inom kommunikation deltog bland annat ett 20-tal aktörer inom besöksnäringen på Digit – ett digitalt program på sex dagar som tillhandahålls av IHM, men som är utvecklat av Google, Facebook, Linkedin med flera. På så sätt kunde vi få en rejäl kickstart vad gällde kompetensen för att göra skillnad kring smart kommunikation.

Adventuresweden.com
 har varit nominerad till Årets digitala plattform på Grand Travel Award och PR-arbete har resulterat i att till exempel Östersund hamnade på tio-i-topplistan bland främsta vinterstäder i the Guardian.

Resultat från satsningens samverkanspartners: 

Ragunda har ett tiotal turistföretag tack vare Kurbitsprogrammet lyckats med att utveckla flera paket som sålts under sommaren. De har varit pilotföretag och startpunkten för ett nytt globalt innovationsinitiativ. “Impact Journey” som har satt Ragunda på den globala kartan och därmed fått tillgång till den globala kompetensen för att utveckla destinationen.

Nya sajten AreSweden.com har lanserats, fullproppad med tips och upplevelser i Åre. Genom Turism 2030 processleder Åre Destination även ett antal viktiga frågor för att företagen ska kunna bli mer lönsamma. Det gemensamma arbetet kring mark- och exploatering är ett gott exempel på det.

För Östersund del så ligger fokus på att få en mer attraktiv stadskärna genom kommunikation och företagsutveckling. Arbetet bygger mycket på näringslivets engagemang och man kan nu erbjuda fritt WiFi. Det genomförs flödesmätningar för att skapa mer omsättning av människor och därmed intäkter till stadskärnans aktörer.  Flödesmätningen är ett kraftfullt verktyg för att mäta effekten av besöksdrivande aktiviteter och ger korrekt fakta för att ta bättre beslut gällande nya projekt och events. Som en följdeffekt av detta kom 14000 personer till stadskärnan för att se fotboll på storbildsskärm, personer som i annat fall inte hade varit där.

Funäsfjällen har på ett enkelt och resultatinriktat sätt arbetat för att företagen själva ska ha rätt kompetens för att utveckla sina produkter. Bland annat har man haft foto- och filmkurs med mobilen för ett stort antal företag som på så sätt kan skapa relevant innehåll i sina egna kanaler och inte vara beroende av andra. Ett gediget och innovativt arbete gällande målgruppsanalys för segmentering har genomförts, där företagen nu genom en film bättre kan förstå och ta till sig resultatet för produkt- och kommunikationsanpassning.

Vemdalen har arbetat med att utveckla sina egna digitala kanaler samtidigt som de kompetensutvecklat företagen för att bäst kunna optimera resultatet i digital kommunikation. Vemdalens målsättning att öka sin position i digitala kanaler har slagit mycket väl ut där man mer än dubblat antalet följare på Facebook och ökat antalet följare på Instagram med 5000. Genom den nya webbsidan så har man sedan 2015 ökat antalet unika besökare med 85%.

I juni 2018 ska Turism 2030 vara avslutat och under kommande vinter följer samverkanspartners upp och utvärderar insatserna hos deltagare för att på så sätt kunna mäta resultat samt på bästa sätt arbeta för hur verksamheten tas vidare. Under tredje året i projektarbeten brukar mycket fokus fastna på vad som händer år fyra, vilket dock är ett arbete vi löpande valt att hantera i 2030 då projektfinansiering just är en fantastisk möjlighet att testa nya arbetssätt och lösningar för att se om och hur de funkar. Ta del av resultaten på nästa JHT Academy den 5 oktober.

Under våren kommer vi bjuda in alla intresserade för att ta del av de lärdomar vi gjort och resultat som blivit.
Har ni frågor redan nu – hör av er till  karin.g.grahnlof@jht.se

Skip to content