logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Skoter jämtland härjedalen Hans Wärdell

Skoterturismen i siffror – Jämtland Härjedalen

5 februari, 2019
Text: Andreas Edholm
Skoterkörning i Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Foto: Hans Wärdell

Skoterturismen har stor betydelse på många håll i Jämtland Härjedalen. Mycket tyder på att den utvecklingen kommer att fortsätta liksom att antalet skotrar fortsätter öka. Samtidigt är det p g a av dess karaktär angeläget att skoterturismen bedrivs på ett sätt som är förenligt med andra intressen och att branschen själv är med och tar ansvar för en hållbar utveckling som stärker näringen och våra destinationer i övrigt. Med den anledningen driver JHT projektet Branschorganisation för en hållbar skoterturism. Inom projektet har en inventering gjorts för att belysa omfattningen av skoterturismen i regionen.

Skoterspår Ljungdalsfjällen Hans Wärdell
Skoterspår i Ljungdalsfjällen. Foto: Hans Wärdell

Skoteråkning som reseanledning

För att belysa hur omfattande skoteråkningen är i regionen har ett antal inventeringar genomförts. Enligt genomförda gästundersökningar kan ca 15% av vinterturismen i Jämtland Härjedalen hänföras till snöskoteråkning som reseanledning. I vissa områden är andelen 70-100%. Destinationer med omfattande skoterturism är t ex Frostviksfjällen, Funäsfjällen och Lofsdalen.

Snöskoterturismens omsättning

Obekräftade källor gör gällande att skoterturismen omsätter så mycket som en miljard kronor per år i Jämtland Härjedalen och 4-5 miljarder i hela landet.

Ett omfattande nät av leder

Snöskoterklubbarna sköter en stor del av ledsystemet om totalt över 725 mil på ideell basis.
En inventering gav följande fördelning av antal mil leder i regionen:

 • Krokom: 130 mil
 • Strömsund: 150 mil
 • Ragunda: 65 mil
 • Bräcke: Ingen uppgift
 • Funäsfjällen & Ljungdalsfjällen: 61 mil
 • Lofsdalen: 15 mil
 • Bergs kommun: 105 mil
 • Vemdalen inklusive Hede: 90 mil
 • Åre kommun: 100 mil (VÄSEK 70, Hallen 15, Mörsil-Sällsjö 16, Edsåsdalen 5)
 • Östersund: 9 mil
 • Sveg: Ingen uppgift
 • I tillägg finns ca 100 mil led på statlig mark som Länsstyrelsen Jämtlands län ombesörjer.

TOTALT i Jämtland Härjedalen: ca 825 mil

Snöskoterklubbar i Jämtland Härjedalen

 • Krokoms kommun 13 st
 • Strömsunds kommun: 17 st
 • Åre kommun: 14 st
 • Bergs kommun: 12 st
 • Bräcke kommun: 6 st
 • Östersunds kommun: 7 st
 • Ragunda kommun: 5 st
 • Härjedalens kommun: 13 st

TOTALT antal klubbar i Jämtland Härjedalen: 87 st

Skoterallianser, ledbolag och skoterturismföretag

Det finns totalt 4 skoterallianser (sammanslutningar av skoterklubbar) i regionen: Strömsund, Krokom, Berg och Ragunda.

Fyra kommersiella ledbolag, Funäsdalen spår & leder, Lofsdalsspår, Nordic Area och Västjämtlands snöskoterområde VÄSEK.

Samt sammanlagt ca 30 företag som erbjuder skoteruthyrning, guidade turer med skoter och eller skotersafaris.

Snöskotrar i trafik & ledbevis

Antal snöskotrar i trafik i Jämtland Härjedalen: 25 351 (2017) = 14% av Sveriges totala antal.

Antal snöskotrar i trafik i Sverige: Ca 180 000 (2017)

Antal med förarbevis för snöskoter i Jämtland Härjedalen: 18 296 (2017) = 11% av Sveriges totala antal.

Antal med förarbevis för snöskoter i Sverige: 160 000 (2017)

I Jämtland Härjedalen innebär det att det finns 141 personer med förarbevis per 1000 invånare, vilket är högst andel i Sverige.

 

 

 

Skip to content