skoterrådets jubileumskonferens

Snöskoterrådets Jubileumsforum 2-3 okt 2018

3 oktober, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Per-Olov Wickberg på Naturvårdsverket som är samordnare för Snöskoterrådet hade satt ihop ett mycket bra program för Snöskoterrådets 10-årsjubileum på Quality Hotel Frösö Park med Stig Strand som moderator. JHT representerades av Mats Forslund och Andreas Edholm. Det var en bra blandning av deltagare och Andreas höll en informationspunkt om projektet ”Branschorganisation för hållbar skoterturism i Jämtland Härjedalen”.

Det Nationella Snöskoterrådet bildades 2007 för att arbeta med snöskoterrelaterade frågor och leds av Naturvårdsverket. Övriga medlemmar är Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen Dalarna (som representerar Sveriges länsstyrelser), Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Sametinget, Sveriges snöskoteråkares centralorganisation (SSCO), Sveriges snöskoterägares riksorganisation (SNOFED), Trafikverket och Transportstyrelsen. Rådets vision är ”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs”. Målet är att lösa frågor i samverkan mellan olika intressen och aktörer och att vara ett forum för dialog. Se mer info här

Under forumet framgick det vid flera tillfällen att branschen har stora behov av samverkan, vilket också bekräftar behovet av en branschorganisation för skoterturismen.

Programinnehåll

Snöskoterns historia-nutid-framtiden?

Det har skett en enorm utveckling av skotrarna de senaste 10 åren och elskotrarna kommer förmodligen under 2019. Under 2017/18 såldes fler nyregistrerade skotrar än någonsin.

Snöskotern som resurs för utveckling av turism/näringsliv

Branschorganisation efterfrågas och ska sjösättas genom JHT:s projekt. I Frostviken har man genomfört ett projekt med framgång där man också kan erbjuda rena friåkningsområden.

Hänsynsfull snöskoteråkning i framtiden

– och information om regeringens analys och revidering av terrängkörningslagen som beräknas stå klar om 2-3 år.

Skoterleder och kommunikation

Det finns bra vägledning via Snöskoterrådet och vikten av information och bra skyltning lyftes fram.

Säkerhet på snöskoter

Varför händer olyckor och hur kan vi förebygga? Snöskoteråkningen har förändrats mycket de senaste åren vilket också medför att förarnas kunskap och kompetens måste höjas, vilket i sin tur kräver en mer omfattande förarutbildning.

Det nya medielandskapet

– medför att vi måste kommunicera med våra målgrupper mer via sociala medier kring hållbar skotertrafik.

Mer information: Andreas Edholm, JHT

Skip to content