fjäll äventyr vinter sommar vandring Helags Ljungdalsfjällen

Spaning: Allemansvett i amerikanska nationalparker

12 februari, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Helags. Foto: Jocke Lagercrantz

Tre föreslagna uppdateringar för 2018

USA introducerade the US Forest Service “The Leave No Trace principles” på 1960-talet för att hjälpa besökare att uppträda etiskt och hållbart när de vistas i naturen. Anledningen var att en allt större grupp då började visa intresse för uteliv.

De 7 LNT-Principerna (LNT=Leave No Trace) känns igen från Sveriges allemansrätt i många stycken och handlar om att ta hand om sitt skräp, att lämna naturen som man fann den, att respektera flora och fauna o s v.

I en artikel i web-baserade Outside föreslår artikelförfattaren nu tre ytterligare principer för att uppdatera de 60 år gamla LNT-principerna:

– Att inte checka in på sociala media med exakt plats för att undvika att det blir för lätt för andra att hitta till speciella platser och därmed öka massbesök i känsliga miljöer. Hellre checka in i en destination/region så att det krävs mer av den intresserade att hitta fram och därmed naturligt sålla ut de som faktiskt tar sig tid att läsa på om ett område.
Detta kan kännas främmande för oss i Jämtland Härjedalen idag, men säg att vi om några år får väldigt många besökare från Medelhavsregionen i och med klimatförändringar och att kineser/indier verkligen kommer igång med sitt resande… Värt att tänka in som framtidsscenario med tanke på pågående Nationalparksprocess m m.

– Att inte förorena med ljud och störa känsliga arter. Tydligen har USA haft förbud mot drönare i tre år i parker p g a det problem som de åstadkom. Artikeln uppmanar även till att vidta försiktighet i nära anslutning till parker i och med att ljudet fortplantas in på parkområden och då kan störa känsliga arter som trängs undan från sina ursprungsområden.

– Att bidra/ge tillbaka och inte bara komma till en park för att njuta och utnyttja. Att hjälpa besökare att kunna bidra till parkers/områdens fortlevnad på olika sätt – genom både monetära medel och via olika frivillighetsinsatser.

Läs artikeln i Outside här.

Skip to content