logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Storsnasen

Webmöte: Spår- och ledutveckling i Åre & Funäsfjällen

7 november, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Storsnasen i bakgrunden. Foto: Anne Adsten

På temat “Ta hand om varandra & naturen” i dessa pandemi-tider, har företrädare för Turistinformationer och destinationer i Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län och Naturvårdsverket mötts digitalt för att samtala kring hur vi tillsammans kan hjälpas åt kring framförallt kommunikation. Vid nästa tillfälle 17e december 2020, kommer Ingrid Hedlund, Åre kommun och Petter Eurenius från Destination Funäsfjällen att berätta om ledutveckling i respektive område och därav bjuder vi in en större krets för att lyssna.

Datum: 17e december 2020, kl 10-12.00

Ingrid Hedlund, Projektsamordnare vid Näringslivsenheten Åre kommun

Hur kan vi arbeta för att hantera det ökade trycket på våra spår- och leder?
Resultat och insikter från förstudien ”Hållbar spår- och ledutveckling i Åre kommun” som genomfördes under vintern 19/20.

Petter Eurenius, projektledare Destination Funäsfjällen

Om Funäsfjällens spår- och ledprojekt, hur vi i Funäsfjällen tar hand om naturen, och hur vi bör uppträda i naturen.

Dessutom medverkar

Annica Ideström, Friluftssamordnare/Naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Nils Hallberg, Miljörättsjurist vid NATURVÅRDSVERKET, Naturavdelningen, Naturhänsynsenheten

Per-Olov Wikberg, Nationell samordnare Fjällsäkerhetsrådet, Miljöanalysavdelningen vid Naturvårdsverket

Anmälan till webmötet

Anmälan via mail till Anne Adsten, JHT senast 15e december 2020. Länk skickas ut till samtliga deltagare den 16e december.

Tips på temat

Så kan vi tillsammans jobba för ökad informationsspridning om att ta ett ökat ansvar både för varandra och naturen inför kommande vinter och sommar:

Destinationsföreträdare: Gör scenariobeskrivningar för er destination och en handlingsplan för att uppmana aktörer inom er destination att uppdatera information på hemsidor och i sociala media. Informera InfoPoints.

Inventera egen information på hemsidor och fyll på med tips kring utrustning, väder, lavinprognos-länkar, Allemansrätten, tips & råd för en bra vistelse, säkerhet etc.

Lägg upp en plan för inlägg på sociala media med koppling till ovan. Agera goda exempel och lägga upp information som andra gärna delar. Kopiera goda exempel – info kring vinter/sommar och corona-anpassningar. Finns möjligheter att göra instruktionsfilmer eller sprida befintliga?

Gilla och dela andras inlägg med samma syften som vi vill åstadkomma.

Lavinprognoser – lyft fram/dela i sociala mediakanaler och på hemsidor.

Följ facebook-grupper där besökarna finns. Var med och moderera och informera.

Länktips

Fjällförvaltning, Länsstyrelsen Jämtlands län
Aktuellt kring leder och rastskydd, Länsstyrelsen Jämtlands län
Turism på annans mark, Naturturismföretagen
Skip to content