logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Jämtland Härjedalen fjäll Anette Andersson

“Spes Bona Post Corona” – Gästnattsutveckling i Jämtland Härjedalen under pandemin

22 juni, 2021
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Sommar i fjällen. Foto: Anette Andersson

Efter ett drygt år av pandemi visar gästnattsstatistiken för kommersiellt boende i Jämtland Härjedalen att regionen klarat sig förhållandevis bra. Inledningen av pandemin var naturligtvis mycket kännbar redan i mars 2020, vilket ytterligare förstärktes av nedstängningen av regionens skidanläggningar innan påskveckorna.
Totalt visar 2020 jämfört med 2019 att regionen backade med 17%, vilket är mindre än i någon annan svensk region. Det motsvarar 554 000 gästnätter, varav det utländska gästantalet minskade med 385 000 gästnätter.

En stark vintersäsong fick ett abrupt avslut

I mars-april 2020 tappade regionen drygt 340 000 gästnätter (-42%), men tack vare en mycket stark första del av vintersäsongen 2019/2020 (innan pandemin startade) visar vintern (dec-apr) på -308 000 gästnätter motsvarande -16% jämfört med 2019.

Stark sommar tack vare Hemester och Svemester

För sommarperioden (jun-aug), som i sin helhet var pandemipåverkad, och med mycket begränsat resande från utlandet, landade minskningen på -18%. Detta tack vare en mycket stark utveckling på den svenska marknaden, som ökade med 18%, samtidigt som utlandet backade med -88%.

Fortsatt utveckling under hösten 2020

Under hösten (sep-nov) låg minskningen fortsatt på ungefär samma nivå, -16%, vilket innebär att helåret 2020 jämfört med 2019 landade på -17%. Det motsvarar -554 000 gästnätter, varav utlandet stod för -385 000.

Bra vintersiffror för fjälldestinationerna

Preliminära siffror för vintern 2021 visar på en ökning med +9% jämfört med 2020. Ett mycket positivt utfall med tanke på att utlandsmarknaderna fotsatt har legat på en mycket låg nivå. Den svenska marknaden ökade med +22% jämfört med 2020 och även i jämförelse med 2019 som var helt opåverkat av pandemin, ökade den svenska marknaden med +4%. För utlandsmarknaderna är motsvarande utveckling -82% (jämfört med 2020) och -86% (jämfört med 2019).

Alpin skidåkning grupp Åre. Foto: Mark Going
Alpin skidåkning Jämtland Härjedalen. Foto: Mark Going

Jämtland Härjedalen står sig bra vid jämförelser

Vid en jämförelse med riket som helhet såväl som andra regioner i landet så är utfallet för Jämtland Härjedalen mer positivt på nästan varje enskild jämförelsepunkt mot nästan varje enskild region. Dalarna som jämte Jämtland Härjedalen är den starkaste skidturismregionen backade under helåret 2020 med -20% (jämfört med -17% för Jämtland Härjedalen).

Under vintersäsongen 2020 hade Dalarna och Jämtland Härjedalen samma utfall jämfört med 2019, -16%, men återhämtningen under 2021 har inte varit lika stark för Dalarna. Jämfört med 2020 hade Dalarna en minskning med -2% medan Jämtland Härjedalen ökade med +9%. Och jämfört med 2019 visar Dalarna -17% jämfört med -8% för Jämtland Härjedalen.

Även sommaren var bättre för Jämtland Härjedalen, -18% jämfört med -26% för Dalarna. Då ska man vara medveten om att Dalarna tillhör de regioner som klarat sig förhållandevis bra under pandemin.

Om man till exempel jämför med riket som helhet inklusive Norrbotten, Västerbotten och Värmland så ligger helårsminskningen inom spannet 34-38%. För Stockholm blev minskningen -55% och Västra Götaland -42%.

Gotland, som tillsammans med Jämtland Härjedalen är den mest turismberoende destinationen i relation till befolkningsunderlaget, backade med -29% på årsbasis och i det fallet är det sommarsäsongen -28% som är helt avgörande för totalutfallet.

Trenden kring ökat friluftsliv fick skjuts av pandemin

Det faktum att Jämtland Härjedalen klarat sig jämförelsevis bra så här långt genom pandemin, innebär naturligtvis inte att besöksnäringen gått opåverkad genom pandemin. För många företag har det varit ytterst ansträngt och har i vissa fall inneburit permitteringar, konkurser och nedlagd verksamhet. Påverkan har sett mycket olika ut inom regionens olika destinationer.

Även om inledningen av pandemin drabbade fjälldestinationerna hårt så kan man så här drygt ett år efter utbrottet konstatera att det är fjälldestinationerna som klarat sig bättre, allra tydligast så i Härjedalen. Detta tack vara en allmän trend kopplat till friluftsliv och uteaktiviteter (förstärkt ytterligare av pandemin) i kombination med att såväl Norge som Alperna inte har varit ett alternativ för skidsemester utifrån rådande restriktioner. Tuffare har det varit för destinationer och anläggningar med större beroende av affärsturism och konferenser och där evenemang spelar en stor roll. Detta gäller exempelvis för Östersund, där det stora Norgeberoendet, främst under sommaren satte djupa spår i besöksstatistiken liksom den i stort sett totala avsaknaden av evenemang och konferenser. Även Strömsund påverkades kraftigt utifrån en normalt sett hög andel utländska gäster under sommaren.

Positivt bokningsläge inför sommaren 2021

När vi nu går in i en ny sommarsäsong blir det intressant att se om fjolårets trender håller i sig med fortsatt hemester och svemester samt fokus på friluftsliv och naturturism. Bokningsläget för fjälldestinationerna indikerar en fortsatt positiv utveckling och förhoppningsvis påverkas även övriga destinationer av svemester-trenden där uteliv och friluftsaktiviteter är bärande inslag.

”Spes Bona Post Corona” – Med gott hopp efter pandemin!

 

Skip to content