Ridning vinter Vemdalen Trumvallens

SPRIT-projektet: Spridningseffekter inom Turism

21 november, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Vinterridning vid Trumvallens fjällridning i Destination Vemdalen. Foto: Anette Andersson

SPRIT-projektet (SPRidningseffekter Inom Turism) gick ut på att analysera registerdata i kombination med enkäter till företag i destinationerna Funäsfjällen och Vemdalen. Utredningen genomfördes 2016 med uppgifter för år 2014 av Nordanalys på uppdrag av JHT och Region Jämtland Härjedalen. Resultatet visar på ett eftertryckligt sätt besöksnäringens betydelse som motor för dessa destinationer.

Bakgrund

Att turismen är den viktigaste näringen inom destinationerna Funäsfjällen och Vemdalen är välkänt och en allmänt rådande uppfattning. Ambitionen med utredningen var att mer detaljerat försöka beskriva hur företagens verksamhet inom respektive destination är kopplad till turismen. Man skulle också kunna uttrycka det i termer av hur beroende man är av turismen. För många av företagen, exempelvis logi, liftar och aktivitetsbolag är det uppenbart att det är turismen som utgör en förutsättning för deras existens. Även när det gäller restauranger och handel är den allmänna uppfattningen att merparten av kundunderlaget utgörs av besökare (turister) i områdena. Utöver dessa verksamheter finns en rad andra företag, verksamma inom allt från tillverkning till bygg och olika typer av tjänster.

Syftet med den här utredningen, vilken ska ses som ett pilotprojekt, har varit att försöka skapa en bild av hur företagens verksamhet, mätt i omsättning och sysselsättning är en direkt och/eller indirekt effekt av turismen inom respektive destination.

Exemplet Funäsfjällen

Totalt genererade företagen i Destination Funäsfjällen en omsättning på knappt 810 miljoner kronor 2014.

Nästan 3/4 (600 miljoner kronor) beräknas vara en direkt eller indirekt effekt av turismen i området.

Totalt sysselsattes drygt 1 300 personer i området under 2014 och ungefär 3/4 av dessa var direkt eller indirekt beroende av turismen.

Den sammanlagda utbetalda lönesumman som ett resultat av turismen uppgick till drygt 130 miljoner kronor av den totala lönesumman på 184 miljoner kronor.

Drygt 8 av 10 tillfrågade företagare i Funäsfjällen anger att besöksnäringen har stor till helt avgörande betydelse när det gäller förutsättningarna för företagets verksamhet/existens.

Exemplet Vemdalen

Totalt genererade företagen i Destination Vemdalen en omsättning på drygt 605 miljoner kronor.

Nästan 80% (470 miljoner kronor) beräknas vara en direkt eller indirekt effekt av turismen i området.

Totalt sysselsattes drygt 1 000 personer i området under 2014 och knappt 8 av 10 av dessa var direkt eller indirekt beroende av turismen.

Den sammanlagda utbetalda lönesumman som ett resultat av turismen uppgick till drygt 100 miljoner kronor av den totala lönesumman på 129 miljoner kronor.

Drygt 8 av 10 tillfrågade företagare i Vemdalen anger att besöksnäringen har stor till helt avgörande betydelse när det gäller förutsättningarna för företagets verksamhet/existens.

Skip to content