logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Andreas Edholm skoterbranschorganisation Anne Adsten

Statusuppdatering skoterbranschprojektet

13 juni, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Projektledare Andreas Edholm kontaktar intressenter inför etableringen av en nationell skoterbranschorganisation. Foto: Anne Adsten

Statusuppdatering – Etablering av en branschorganisation för hållbar snöskoterturism

Sedan i höstas har det bedrivits ett målmedvetet arbete för att bilda en branschorganisation för hållbar snöskoterturism.

Med den starka interimstyrelsen som bildades vid projektets slutkonferens på Frösö Park 3e maj 2019, kommer nu nästa steg. För att säkerställa förutsättningarna för styrelsen att under ett uppbyggnadsskede etablera organisationen även nationellt finns ett behov av det finns en person som kan stå för vissa utvecklingsfunktioner. Denna person ska vara knuten till interimstyrelsen under ca ett år framåt med start från nuvarande projektavslut 31 augusti 2019. Ett prioriterat första område ser vi kommer att vara en utvecklad guideutbildning med diplomering.

“- Det finns ett stort engagemang bland alla som är verksamma inom snöskoterturismen. Det har därför varit mycket givande att arbeta med förarbetet till att etablera branschorganisationen. Under projektet har det framkommit ett stort behov av att samordna de krafter som verkar inom branschen och nu ser det ut att finnas goda möjligheter att förverkliga det”, säger Andreas Edholm som är projektledare för projektet.

För att möjliggöra den funktionen för nu JHT diskussioner med bland annat Snöskoterrådet/Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtlands län för att kunna sy ihop en finansieringslösning. För att komma vidare och för att på ett bra sätt kunna skapa en fortsättning för en stark nationell organisation behöver vi se en färdig fortsatt finansieringslösning senast 31 juli 2019. I ett steg 1 behöver vi säkra en viss förlängning av uppbyggnadsfasen och går arbetet i enlighet med vår målsättning så ska det leda till en i steg 2 breddad verksamhet med fler deltagande företag, kommuner i andra delar av landet och andra intressenter. Med många medverkande parter som alla går in med ett mindre belopp så ser vi med tillförsikt fram emot att vi gemensamt ska kunna bilda den tänkta organisationen.

Mer information: Andreas Edholm, Projektledare

Skip to content