Alpin skidåkning i Åre. Foto: Mark Going

Styrning för ökad hållbarhet – Forskaren Alison Gill om erfarenheter från Whistler

30 oktober, 2018
Text: Anne Adsten
Foto: Mark Going

Alison Gill har länge forskat på vintersportorten Whistler i Canada och gästade ETOURs workshop den 11-12 oktober “Evolutionary and Relational Perspectives in Geography & the Shifting Mosaic of Tourism in the Age of “Sharing”, för att delge sin forskning kring “Governance for Sustainability: A path creation lens”. JHTs praktikant Peggy Wolff från Turism och Destinationsutveckling vid Mittuniversitetet och JHTs Anne Adsten lyssnade på hennes dragning och här kommer en kort sammanfattning.

Whistler resort

Whistler är en planerad ort som skapades 1975 på statlig mark. I “The Resort Municipality of Whistler” finns 11 000 bofasta, 11 000 fritidshus/lägenhetsägare och säsongsarbetare (en stor andel från Australien). Destinationen är en “All Season Mountain Resort”.

Structural lock-ins

Genomförda investeringar gör att valmöjligheter begränsas. Även maktrelationer och institutionalisering är hinder för hållbar utveckling, menar Alison Gill vid Simon Fraser University, Canada. Liksom lagar och regler samt Neo-liberalismen som förordar tillväxt före hållbarhet och inte minst stuprörs-mentaliteten som kan uppstå mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Tillsammans bildar dessa strukturella låsningar som hindrar hållbar utveckling.

Katalysatorer till förändring

Entreprenörer, evenemang som triggar till förändring och globala förändringar liksom förändringar i lokala värderingar är betydelsefulla för att förändra strukturella låsningar och bilda “Co-evolution” som kan leda till innovativa lösningar och en mer hållbar utveckling. Det krävs “Human Agency – Mindful Deviation”, d v s starka individuella viljor till skillnad från inverkan och makt definierad via befintliga strukturer. Det handlar om att följa en väg trots motstånd och att agera visionärer och entreprenörer för att nå en kollektiv kraft, “Collective Human Agency” för att kunna uppnå hållbar styrning i en destination.

Vändpunkten för Whistler

Whistler växte till dess att man i slutet av 1980-talet insåg att det behövdes en strategi för fortsatt tillväxt och kontroll kring antalet gästbäddar samt åtgärder för att hitta husrum för säsongsanställda. “The Natural Step” valdes som en framkomlig väg i och med att processen erbjuder en accepterad process för att fixa hållbarhet “A Sustainability Fix”.  Olympiska spelen i Whistler 2010 blev ytterligare en punkt som drev på hållbarhetsarbetet i och med att evenemanget gav utrymme för att byta väg till en mer hållbar sådan och man skapade en “Sustainability plan 2020” för Whistler. 2011 hamnade dock Whistler i ett ekonomiskt kaos och hela borgmästarkansliet byttes ut.

Idag är Whistler resort uppköpt av bolaget bakom Vail skidort i USA som bl a önskar sälja Whistler till “The non-skiing Chinese Market”. Nu stundar ett nytt val inom kort och Alison Gill ser förhoppningsfullt på framtiden för Whistler. Hon avslutar med att konstatera att det finns utmaningar kring att hålla en “Sustainability Path”.

Skip to content