Offpist i Funäsfjällen. Foto: Martin Söderqvist.

Svensk Turisms ägande i Visit Sweden överlåts till staten

12 december, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Offpist i Funäsfjällen. Foto: Martin Söderqvist.

Efter en dialog under året mellan Svensk Turism, där JHT är största ägare, och staten genom Näringsdepartementet och ett förslag i budgetpropositionen för 2020 beslutades vid en extra bolagsstämma i Svensk Turism 9 december att Svensk Turisms hälftenägande av aktierna i Visit Sweden ska överlåtas till staten.

Svensk turism tillför kompetens

Den främsta anledningen är att på sikt säkra resurstillgången i Visit Sweden för det utvecklingsarbete som är nödvändigt bland annat avseende ett mer digitalt arbetssätt. Regeringen, representerad på stämman av statssekreterare Stina Billinger, uttrycker att de har för avsikt att tillföra medel till bolaget men en förutsättning är att det då med hänvisning till statsstödsreglerna behöver vara helägt av staten. Som statssekreteraren också sa så kommer ett fortsatt samarbete kring Visit Sweden att vara nödvändigt även om ägandet ser annorlunda ut. På det här sättet är det också troligt att Svensk Turisms roll i sammanhanget mer blir att tillföra kompetens från näringen än att driva bolaget med allt vad det innebär. Formellt sett så krävs nu en del åtgärder som bland annat ett riksdagsbeslut men inget talar för att det inte ska kunna tas.

Det här innebär inte att Svensk Turisms roll i det fortsatta utvecklingsarbetet av näringen minskar. Tvärtom så finns nu förutsättningar för att stärka den rollen i och med de medel som via Tillväxtverket tillförts för att utveckla en tydligare samverkansarena för näringen.

Dessutom har naturligtvis Svensk Turism fortsatt ansvar för arbetet med revideringen av den nationella besöksnäringsstrategin inklusive framtidsstudien ”Visit the future”, ett arbete som bedrivs i nära samarbete med det strategiarbete för en tydligare politik för besöksnäringen som regeringen driver.

Har du frågor så hör gärna av dig till Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

Skip to content