Döda fallet Nicklas Blom

Ta hand om varandra & naturen – Material att sprida

8 juli, 2020
Text: Jämtland Härjedalen Turism med input från Länsstyrelsen Jämtlands län och Naturvårdsverket.
Döda fallet i Ragundadalen. Foto: Nicklas Blom
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Sommaren är här och utifrån förutsättningarna kan vi förvänta oss att än fler upptäcker vandring och friluftsliv. Något som aktualiserar allemansrätten i kombination med information för ökad säkerhet. Artikeln innehåller rekommendationer, material och länkar som gärna får användas och spridas vidare till regionala och lokala aktörer, föreningar och organisationer, turistinformationer med flera.

Turistinformationer i Jämtland Härjedalen

Hur gör Turistinformationer i JH för att undvika trängsel på populära leder?

 • Kommunicera lämpliga alternativ och inte bara lyfta fram regionens mest kända och populära leder.
 • Hjälpa gäster att hitta rätt tidpunkt så att inte alla gäster kommer samtidigt.
 • Informera om vett & etikett under rådande omständigheter. Medverka till att information finns vid ledcentraler.

För att gäster ska känna sig säkra, för hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt?

 • Fortsatt jobba med att informera och få till överenskommelser med markägare så att de känner sig trygga med att vi marknadsför leder över deras mark.
 • Fortsatt jobba med frågan kring information och skyltning.
 • Fortsatt jobba med att allt inte ska vara gratis – renhållning, latrin, underhåll av leder kostar. Inför ”Ledavgift” istället för ”spåravgift” för att markera att det gäller året om?
 • Fortsatt förmedla vett & etikett, om Allemansrätt och om att Hålla Sverige rent, se länktips nedan.
 • Guidade turer som innehåller ”utbildning” så att gäster får en bättre upplevelser och för ökad hållbarhet.

Vad kan Turistinformationer/Destinationer t ex sälja i form av produkter och upplevelser i anslutning till vandringen? 

För att få viss kostnadstäckning för insatser i samband med skyltning, iordningställande och skötsel av vandringsleder m m behöver vi hitta sätt att uppmuntra gäster att visa uppskattning på olika sätt.

 • Kan vi på ett tydligt sätt uppmana till frivilliga Swish-inbetalningar för sophantering, latrin, väg-/ledunderhåll, skyltning etc?
 • Kan vi sälja snygga ledbeskrivningar i ökad grad? För att på så sätt få viss kostnadstäckning för underhåll?
 • Parkeringsavgifter?
 • Erbjuda guidade turer? Digitala eller personliga.
Infopoint vildmarksvägen strömsund
InfoPoint (enklare form av turistinformation som del av annan verksamhet) vid Jormvattnets fiskecamp längs Vildmarksvägen i Frostviksfjällen, Strömsunds kommun.

Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen uppmuntrar friluftsliv och kan bekräfta ett ökat intresse, de bekräftar också att nya målgrupper med mindre kunskap om friluftsliv nu söker sig ut i naturen i spåren av Corona-pandemin.

 • Månadens naturreservat kommuniceras via facebook och Länsstyrelsens hemsida. Se alla naturreservat i länet här
 • Nytryck/uppdatering av foldrar om de naturreservat som passar bäst för besök är på gång. De kan beställas av t ex Turistinformationer från Länsstyrelsen.
 • Om friluftsliv och Allemansrätten fridlysta arter m m.
 • Informationsserie via P4 Jämtland om aktuella händelser, t ex om att undvika trängsel i vindskydden.
 • 2021 är det ”Friluftslivets år” med många aktiviteter.

Bättre eller sämre områden att rekommendera

 • Vandring är oftast inte lämpligt före midsommar i Jämtland Härjedalsfjällen, utom i områden där det torkar upp snabbare. Kommunicera gärna detta till gäster för att undvika ökad erosion och helt enkelt för att det inte är en bra upplevelse. Försök att uppmuntra till andra turer än t ex Blanktjärnsrundan i Södra Årefjällen – där behöver naturen återhämta sig och avspärrningar har satts upp för att hindra besökare från att vidare medverka till erosion av stränderna.
 • Bra att ha dialog med rennäringen. Tossåsen och Kalls samebyar informerar via facebook. Tåssåsens sameby har dessutom en hemsida med bra information. Andra kan kontaktas på annat sätt för att hålla koll på var renhjordar befinner sig och därmed skicka gäster åt annat håll.
  Välkommen som gäst i renens rike är en broschyr ur renens synvinkel som gör det lättare för gästen att tänka sig in i hur man förhåller sig till att vistas i fjällen. Lägg gärna ut länk på hemsidor etc.
 • Naturbevakarna uppmanas att rapportera/tipsa om förhållanden ute i markerna som TICs (Turistinformationer och Turistcenter) kan hjälpa till att sprida. Antingen direkt till närmaste Turistinformation eller via JHT för vidare utskick.

Extra insatser som Länsstyrelsen planerar utifrån ett förmodat ökat tryck

 • Bl a vid vindskydd om social distansering vid vistelse.
 • Viss beredskap kring att kunna rycka ut till platser med extra högt tryck.
 • Utifrån rådande omständigheter kommer inte Naturum Vålådalen att ha öppet för besök i sommar. Däremot kommer personal att finnas utomhus för information och aktiviteter.
 • Naturum Vålådalen satsar på att visa t ex i sociala media hur det ser ut på olika håll i Vålådalens naturreservat för att på så sätt visa vilka områden som lämpar sig bättre för aktiviteter. Ett exempel är deras satsning på ”Slow-TV” tema.
 • Länsstyrelsen ser över hur de ska hantera 2-metersregeln för möten med spänger som begränsar. Där det är möjligt med rundvandringar kommer rekommendationer att finnas för färdriktning i syfte att förhindra möten i mesta möjliga grad.

Material hos Länsstyrelsen Jämtlands län

Hänsyn i fjällen – bra sida att länka till

A4 info blad att skriva ut för distribution/anslagstavlor på valda ställen i fjällnära miljö: Välkommen till fjällvärlden och renens rike – för dig som besöker våra fjäll

Information kring tillvägagångssätt etc vid organiserad verksamhet på renbetesfjäll hittar du här

På väg ut i naturen – vad gäller vid camping med husbil/husvagn? Pdf finns här

 

Material hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Praktiska checklistor, gatupratare, affischer etc att ladda ned finns här

 

Ta hand om varandra och naturen – Material från Naturvårdsverket

Att naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra har ännu fler upptäckt i år. Därför är det också extra viktigt att vi nu visar hänsyn till naturen och de människor vi möter där. Det kommer Naturvårdsverket att på olika sätt kommunicera under sommaren. Här är Allemansrätten en bärande del och i år kommer vi att testa ett nytt upplägg för sommarinformationen.

Som ni redan vet finns otroligt mycket information om Allemansrätten, både på webben och i tryckt format, som Naturvårdsverket och andra aktörer har tagit fram. Naturvårdsverket vill underlätta för er att sprida kunskap om Allemansrätten, lokalt och regionalt, och samtidigt bjuda in till att sprida information om hur vi tar hand om varandra och naturen i sommar, kopplat till den speciella situation vi befinner oss i just nu.

Ta hand om varandra och naturen

Uppdaterad Checklista för hållbart friluftsliv

Uppdaterad information till föreningar och företag kring arrangemang av aktiviteter och event – Gruppaktiviteter och event under coronapandemin

samt Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 (Folkhälsomyndigheten).

Utifrån budskapet ”Ta hand om varandra och naturen” kommer Naturvårdsverket att göra en digital kampanj under sommaren. Till dig som sprider kunskap om hur vi tar hand om varandra och naturen i sommar

Länk till allmän information om allemansrätt.

Tips på genomförda digitala webinarier att se i efterhand

Förslag till inlägg om allemansrätten i sociala medier

Naturvårdsverket har även tagit fram förslag till inlägg som fokuserar bara på Allemansrätten, dessa kan ni använda i era egna sociala medier, de hittar ni också här:

Till dig som sprider kunskap om hur vi tar hand om varandra och naturen i sommar

 

Allemansrätten på andra språk

Foldrar och broschyrer från Naturvårdsverket på andra språk hittar ni här

Naturvårdsverkets webbsida om allemansrätten på engelska finns här

Naturvårdsverkets webbsida om allemansrätten på tyska finns här

Allemansrätten på teckenspråk finns här

 

Filmer på engelska

Filmerna är fria att använda och sprida.

Allemansrätten – in English (long version) (Youtube)

Allemansrätten – in English (short version) (Youtube)

Ladda ner alla filmer (zip-fil 90 MB)

 

Andra som informerar om allemansrätten

Kontakta respektive organisation om ni har frågor om materialet.

Cykelfrämjandet tipsar

Svenskt Friluftsliv tipsar

Håll Sverige rent  

Sportfiskarna tipsar: Vistas i skyddade områden, Gå i land, Tända en brasa, Laga mat över öppen eld, Att ta vara på ditt skräp, Att färdas med båt

Svenska Turistföreningen (STF) har en Allemansrättsskola

Friluftsfrämjandet har Skogsmulles naturbok och Spelet om Allemansrätten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar

Skip to content