Offpist Lofsdalen

Tillgänglighet som skapar attraktivitet

9 november, 2022
Text: William Klemetz, praktikant JHT
Skidåkning är en av de stora reseanledningarna i Jämtland Härjedalen vintertid. Foto: Destination Lofsdalen

Gränsen mellan Norge och Sverige var under längre perioder helt stängd till följd av Corona-pandemin för att senare sakta öppnas upp, med vissa restriktioner för att korsa gränsen. Numer kan man fritt resa till och från Norge vilket har lett till att parter från båda sidor av gränsen vill återuppta de relationer och den samverkan som funnits innan pandemin bröt ut.  

Med anledning av detta fick JHT en inbjudan till ett möte på Holiday Club i Åre där representanter från Åre Destination, Trøndelag Reiseliv, Avinor (Norska motsvarigheten till Swedavia), Holiday Club, Copperhill Mountain Lodge, Samling Näringsliv och Region Jämtland Härjedalen deltog för att diskutera och återuppta den samverkan som tidigare funnits parterna emellan. För mig, William Klemetz, som praktikant hos JHT denna hösten 2022, var detta ett väldigt intressant möte som lärde mig mer om hur samverkan regionerna mellan kan fungera samt att se den vilja som finns att samverka då man ser att båda parter drar nytta av det.

Skärmavbild 2022-11-09 kl. 16.21.24
Direkta internationella flyglinjer till Trondheim Vaernes Airport november 2022. Från https://avinor.no/en/airport/trondheim-airport#directflights

Med tåg som transfer från ditt direktflyg och vidare till vinteräventyret

Det som dök upp under det här mötet och som överraskade mig, var att det är 11 europeiska destinationer (om Stockholm räknas bort) som har direktflyg till Vaernes flygplats i Trøndelag, Norge, där flertalet av destinationerna har avgångar flera dagar i veckan. Detta satte mina tankar i snurr och jag inser nu att det här, i väntan på fler internationella direktflyg, är ett starkt komplement till Åre Östersund Airport.

Detta innebär att om du vill använda tåg som transportmedel till Åre från ditt direktflyg så innebär det en restid på cirka 2h från Vaernes och till Östersund på cirka 3:15h. Detta kan jämföras med att närmsta flygplats i Sverige som har direktflyg, och som ankommer från lika många internationella destinationer, ligger cirka 5h från Östersund med tåg och 6:15h med tåg från Åre. Ett plus i kanten är även elektrifieringen av tåget på sträckan Storlien-Trondheim som ska vara klar 2024. Detta kommer att innebära att du inte behöver byta tåg vid gränsen och kommer därmed ha en kortare restid, men även ett mer hållbart alternativ då de tåg som nu trafikerar den sträckan är dieseldrivna.

Samverkanskraft som en gemensam region

Min uppfattning är att vår region Jämtland Härjedalen bidrar till attraktiviteten och skapar en efterfrågan som gör att man därmed kan flyga till så pass många internationella destinationer som det görs idag vid Vaernes Airport. Om vi som region tar vara på detta och samverkar på ett gott sätt med gränsregionen Trøndelag i Norge så tror jag att vi har stora möjligheter att tillsammans fånga upp fler internationella gäster och därmed få dem att stanna längre. I ett sådant här sammanhang tänker jag att vi ska se båda sidorna av gränsen som en gemensam region, där man genom samverkande insatser och genom ett gemensamt utbud, bidrar till en ökad popularitet som i framtiden möjligen öppnar upp för att fler internationella destinationer ska vilja flyga till både Vaernes och Åre Östersund Airport.

Europa – ett stenkast från Jämtland Härjedalen

Enkelt draget så kan vi säga att attraktivitet ”goes both ways”, en attraktiv plats att besöka kan även vara en attraktiv plats att bo och verka på. Med det sagt menar jag att likväl som att Vaernes öppnar upp möjligheten för fler internationella besökare att ta sig hit, så öppnar det upp för oss som bor här att på relativt kort tid med tåg ta oss till en flygplats som tar oss med direktflyg utanför Norden. För Vaernes är i dagsläget den flygplats, sett till transfertid (till och från flygplats), som öppnar upp och möjliggör för internationella gäster att med direktflyg ta sig hit, men även för boende i Jämtland Härjedalen att resa i väg. Europa ligger alltså bara ett stenkast bort från vår landsbygdsregion!

/William Klemetz, praktikant hos JHT hösten 2022 från Mittuniversitetets Turism- och Destinationsutvecklingsprogram

Skip to content