Skidor familj alpin Niclas Vestefjell

Tillväxtverket om satsningarna på förbättrad turismstatistik

16 mars, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Alpin skidåkning är den vanligaste reseanledningen vintertid till Jämtland Härjedalen. Foto: Niclas Vestefjell
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Under förmiddagen innan JHTs stämma den 28e mars finns möjlighet att träffa Fredrik Junkka med kollegor här på JHT för att höra mer om allt det som händer via Tillväxtverket kring förbättrad turismstatistik.

Fredrik Junkka från Tillväxtverket berättar om satsningar på turismstatistik

I regeringens särskilda satsning på turism och besöksnäring under 2021 har Tillväxtverket fått i uppdrag att utveckla långsiktiga, effektiva och kvalitetssäkrade metoder för att ta fram, bearbeta, analysera och tillgängliggöra statistik om turism och besöksnäring. Statistik ska göras mer jämförbar och tillförlitlig.

Därav sker satsningar på inkvarteringsstatistiken, Turismsatellitkontot, Svenskars resande-undersökningen, Inkommande besökare i Sverige (IBIS-undersökningen), Miljö- och turismräkenskaper, Big Data-översyn, Betalkortsdata-info samt nya sätt att presentera data.

Datum: 28e mars (förmiddagen inför JHT stämma på Arctura)

Plats: JHTs konferensrum, Rådhusgatan 44, andra våningen (ringklocka ”JHT” vid dörren mot Rådhuset).

Digitalt: Ange att du önskar länk vid anmälan om du hellre deltar digitalt.

Tid: 10.00-11.00

Anmälan senast 23 mars till Anne Adsten, JHT

 

Turné för bättre inkvarteringsstatistik

I tillägg pågår samma vecka (v13) en turné till destinationer i Jämtland Härjedalen som särskilt önskat att deras boendeaktörer ska få chansen att träffa representanter från Tillväxtverket för att se hur rapporteringen ska kunna göras mer effektiv. Inkvarteringsstatistiken är en grund för att kunna göra beräkningar kring betydelsen av besöksnäringen och ju bättre gästnattsstatistiken är desto bättre beräkningar går det att göra. Tillväxtverket informerar om nya satsningen på bättre inkvarteringsstatistik med en webbaserad portal för daglig avläsning av gästnattsstatistik samt efterföljande workshop där det finns möjlighet att adressera enskilda frågor kring rapportering etc. På sikt finns en önskan om att samtliga som idag rapporterar med papper och penna har övergått till digital hantering.

Skip to content