Flugfiske Lars Häreblad

Turism 2020

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Lars Häreblad

Långsiktigt hållbar tillväxt inom länets turismnäring

Projektbeskrivning

Projektet Turism 2020 bedrevs under 2008-2010 av Jämtland Härjedalen Turism.

2008-2010 driver JHT projektet Turism 2020, med syfte att vidareutveckla en långsiktigt hållbar tillväxt inom länets turismnäring. Det sker genom att bland annat skapa hållbara organisationer och öka antalet besökare genom destinations- och produktutveckling. Hållbarhet och gott värdskap är värdegrunder för arbetet och totalt satsas 44 mkr från EU och offentliga aktörer för att nå dessa mål. Tillsammans med privat finansiering beräknas ca 50-55 mkr satsas inom Turism 2020 för att få turistnäringen att växa ytterligare.

Arbetssättet baseras på tidigare lärdom att fokusera på destinationernas roll. Att hitta former för hur våra destinationer ska kunna bedriva ett långsiktigt hållbart arbete är en viktig fråga, tillsammans med att vidareutveckla befintliga såväl som nya produkter och att öka tillgängligheten.

Turism 2020 har följande huvudområden

 • Hållbarhet och värdskap
 • Reseanledningen; Destinations- och produktutveckling, marknadskommunikation
 • Evenemangstrategi
 • Forskning, analys och utvärdering

Turism 2020 – vision

”Med hållbarhet, gott värdskap och internationalisering som ledstjärnor ska Turism 2020 tydliggöra Jämtland Härjedalens attraktionskraft på den inhemska och den utländska marknaden så att regionen och dess destinationer tar plats som Norra Europas mest besökta, uppskattade och hållbara reseanledningar”.

Turism 2020 – övergripande mål

 • En hållbar turismutveckling -Ekonomiskt, ekologiskt och socialt
 • Ett gott värdskap
 • Fler utländska gäster
 • Ökad året runt-turism
 • Fler stora evenemang
 • En hållbar organisationsstruktur – stärkta destinationer

 Turism 2020 – mål tom 2010

 • Svenska gästnätter + 5 %. En utveckling som är 5 procentenheter högre än i jämförbara regioner. 2006 totalt 1,3 miljoner
 • Nordiska gästnätter + 5 %. En utveckling som är 5 procentenheter högre än i jämförbara regioner.2006 totalt 275 000
 • Utomnordiska gästnätter + 10 %. En utveckling som är 10 procentenheter högre än i jämförbara regioner. 2006 totalt 142 000
 • Omsättningen + 12 %. 2006 3,3 mdr
 • Genomsnittligt dygnsutlägg + 20 %. 2006 371 kr/dygn
 • Antalet årssysselsatta + 15. 2006 3 693
 • Fler stora evenemang och evenemang med internationell karaktär
 • Fler produkter i utländska arrangörers utbud i katalog eller på internet
 • Andelen resor med tåg eller andra miljövänliga transportsätt till regionen var vintersäsongen 2006-07 ca 14 %. Andelen ska 2010 ha ökat till 18 %.
 • Fler flygförbindelser med Europa utan mellanlandning.

Projektledare: Karin Gydemo Grahnlöf

Skip to content