logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Edible Country Flamman Storlien Tina Stafren

Turism stor del av Sveriges 17 000 EU-projekt

30 juni, 2022
Text: Sandra Wåger och Robert Pettersson ETOUR samt Jonas Herjeby och Anne Adsten JHT
I Storlien finns ett bokningsbart bord i det fria tack vare projektmedel. Foto: Sandra Lee Pettersson

Mycket byråkrati, projektresultat som inte tas tillvara i ordinarie verksamhet och kort framförhållning inför programutlysningar. Å andra sidan tillväxt, samhällsnytta och platsutveckling.

Det är slutsatser i en rapport från forskare vid ETOUR som kartlagt alla EU-finansierade projekt under åren 2011-2020 i samarbete med JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0.

Jämtland Härjedalen Turism driver ett projekt med fokus på turism och regional utveckling med titeln Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0. Inom det projektet har forskare vid Mittuniversitetets turismforskningscentrum ETOUR gjort en omfattande kartläggning av projekt som fått EU-medel och nationella medel under en tioårsperiod. Totalt handlar det om 17 044 projekt som finansierats med 35,6 miljarder svenska kronor.

Genomlysningen har haft ett särskilt fokus på turismsektorn vilken omfattar drygt 2 600 projekt och 4,1 miljarder kronor i stöd.

− Offentliga medel har betytt mycket för utveckling och tillväxt på många håll i Sverige, inte minst inom besöksnäringen. Tack vare offentlig statistik kan vi lära oss mer om dessa projekt, säger Robert Pettersson, centrumledare vid ETOUR.

Jämtland Härjedalen mest turismintensiva regionen

Forskarna har studerat samtliga ansökningar som hanterats av Tillväxtverket under 2011-2020. I studien ingår såväl EU-projekt som nationellt finansierade projekt. Utöver detta har forskarna kompletterat siffror från projektdatabasen med fördjupade analyser och ett hundratal intervjuer kring turismprojekt i Jämtland-Härjedalen. I regionen är en fjärdedel av alla beviljade projekt knutna till turismsektorn, vilket gör Jämtland-Härjedalen till den region i landet med störst andel turismprojekt bland beviljade EU-projekt.

− Av intervjuerna framgår det att besöksnäringens aktörer ser ett stort värde i möjligheten att söka och erhålla medel, samtidigt som ansökningsprocessen många gånger upplevs krånglig. Många uppger även att kunskap riskerar gå förlorad då projekt avslutas och projektgrupper splittras, säger Robert Pettersson, centrumledare vid ETOUR.

Turismprojekt viktiga för utvecklingen

Det omfattande materialet är publicerat i rapporten ”EU funding in the tourism sector – Sweden 2011-2020” med fördjupade analyser av resultatet.

− Turism är så mycket mer än traditionella indikatorer som tillväxt, sysselsättning och startade småföretag. Det stärker besöksnäringen att vi nu har en studie som bekräftar turismens betydelse för plats- och samhällsutveckling genom service, stolthet, identitet, glädje, hälsa och integration, avslutar Teres Gärdin, VD på Jämtland Härjedalen Turism.

Den fullständiga rapporten och en förenklad sammanfattning hittas nedan.

Lyssna till avsnittet i JHT-podden som handlar om rapporten.

Kontaktuppgifter

Robert Pettersson, centrumledare vid ETOUR, Mittuniversitetet

Teres Gärdin, VD Jämtland Härjedalen Turism

JHT Pressrum, inklusive pressbilder.

Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, Mittuniversitetet samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

 

Skip to content