Hällingsåfallet Gäddede Frostviken Strömsund Anne Adsten

Turistavgift – eller “Att skapa mervärde för besökare”

17 december, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Hällingsåfallet i Frostviken. Foto: Anne Adsten

På många håll brottas destinationsorganisationer med utgifter för att kompensera för slitage och underhåll kopplat till turism. Kostnader kan även röra skyltning och utsmyckning för att öka trivseln och värdet av att besöka en plats som samtliga i en bygd drar nytta av. En lösning skulle kunna vara någon typ av turistavgift. Turistavgiften måste vara frivillig. För att bli tvingande krävs en lagändring på riksdagsnivå. Hittills finns några exempel på destinationer i Sverige som infört en turistavgift, eller som flera valt att kalla det, skapa ett MERVÄRDE för gästen via att satsningar görs möjliga kring gemensamma åtgärder. 

Mervärde Frostviken

I nordvästra delen av Krokoms och Strömsunds kommuner samt motsvarande geografiska del på norska sidan gränsen pågick ett destinationsprojekt “Vaajma” kring samarbetsfördelar. Inom projektet testades metoden att plocka in en frivillig avgift från aktörer. Exempelvis skänkte ICA intäkter från sålda påsar och ett byggföretag skänkte en definierad del av fakturabeloppet. Av det som initierades i projektet så fungerar fortsatt “Mervärde Frostviken”. Nio företag är anslutna och det jobbas aktivt för att fler företag och föreningar ska ansluta sig. Trots det blygsamma antalet medverkande organisationer delades det 2019 ut 80 000 sek i mervärdebidrag till insatser som de anslutna organisationerna tillsammans beslutade.

Mervärde Funäsfjällen

I Destination Funäsfjällen arbetar man med frivilliga avgifter på olika sätt. Via vykort uppmanas t ex stugägare och lokala företag och organisationer att lämna finansieringsbidrag till ledunderhåll. Syftet med avgiften är att ge Destinationsbolaget i Funäsfjällen egna intäkter och minska beroendet av utomstående finansiering. Innebörden av avgiften är att gästerna och konsumenterna som nyttjar deras tjänster får betala en viss summa utöver vad tjänsten kostar till ordinarie pris. Några exempel på situationer där Mervärde används är på ICA, liftkort, hotellnätter och restauranger. På ICA i Funäsdalen tar butiken ut en krona extra för varje påse konsumenten köper, hotellen tar ut tio kronor extra per natt för varje gäst som bor där och restauranger lägger på 1% på notan.

Läs en studentuppsats om gästernas attityd till Mervärde Funäsfjällen här

Mervärde Hemavan Tärnaby och andra exempel

Hemavan Tärnaby studerade exemplen Mervärde Frostviken och Mervärde Funäsfjällen för att ta fram en egen variant. En frivillig turistavgift diskuterades även på Gotland 2019 via organisationen Gotlands Förenade Besöksnäring. Även i Norge har liknande diskussioner förts om en så kallad Turistskatt. Argumenten för frivilliga avgifter rör bland annat ökade kostnader för sophantering, latrin, skyltning, information, ökat slitage på exempelvis vandringsleder som då behöver förstärkas och byggnation av fler parkeringsplatser med ökad turism.

Skip to content