Andreas Edholm är en av värdarna för utbildningen Turism Post Corona. Foto: Mats Forslund.

Utbildningssatsning för turismföretag

6 maj, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Andreas Edholm är en av värdarna för utbildningen Turism Post Corona. Foto: Mats Forslund.

Mot bakgrund av rådande situation undersökte Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, Visita och Etour intresset för att lansera ett webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i regionen. Utbildningen har nu startat med 150 deltagare från Jämtland Härjedalen, Höga Kusten och Sundsvall.

Anne Adsten är en av värdarna för utbildningen Turism Post Corona. Foto: Mats Forslund.
Anne Adsten är en av värdarna för utbildningen Turism Post Corona. Foto: Mats Forslund.

TURISM POST CORONA 2020

-Är namnet på den webbaserade utbildning riktad till företag i besöksnäringen som JHT tillsammans med Region Jämtland Härjedalen nu nu startat upp för att pågå i sex veckor under tiden 4 maj till och med 11 juni 2020. Det är en innovativ användning av företagsstödet som möjliggör detta som i en liknande version tidigare startats av Västsvenska turistrådet. Stödet avser täcka del av företagens lönekostnader och utbildningskostnader och är ett komplement till andra nu förekommande stödinsatser. Utbildningen vänder sig till i första hand företag med aktivitetsinriktning och med en nationell och internationell målgrupp och syftar till att företagen och deras medarbetare, när Coronavinden vänder, ska stå starkare i sin verksamhet och på marknaden. Det har varit ett intensivt arbete under kort tid för att få igång utbildningen som har ca 150 deltagare vilket naturligtvis kräver sitt av planering, logistik och kommunikation men det har också gett nyttiga lärdomar inför framtiden. 
 
Utbildningen som planerats och genomförs tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall har tre huvudteman: –”Säljande värdskap”, ”Kommunikation och marknadsföring” samt ”Affärsdrivet företagande”. Bland föreläsarna finns både egen personal, aktörer som redan finns upphandlade i pågående projekt och ett antal särskilt engagerade för den här utbildningen. Exempel från Jämtland Härjedalen är Anne Adsten JHT, Adeprimo, Teres Gärdin Visita, Pernilla Gravenfors Holiday Club och Robert Pettersson Etour och från Västernorrland Maria Lundkvist och Maarja Edman Höga Kusten Destinationsutveckling, Jerry Engström Friluftsbyn, ALMI och Ulrika Westin. Dessutom medverkar bl a Visit Sweden och Marcus Eldh. 

Utbildningen har redan startat, men om du är nyfiken på upplägget, kontakta: Andreas Edholm

 

Skip to content