husbils äventyr

Vad söker husbilsturisten vid val av ställplats?

8 maj, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Tursim
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Nytt från Husbilsdestination Sverige

Husbilsturismen i Sverige omsätter idag ca 2,5 miljarder årligen och trenden är ökande. Läs nedan om vad husbilsbesökarna prioriterar högst i samband med ställplatser, vad som händer i och med nya fordonsskatten och exempel på ställplatser som uppfyller krav för hållbar besöksnäring (källa: Husbilsdestination Sverige).

Service som husbilsbesökare prioriterar högst
Baserad på genomförd marknadsundersökning bland innehavare av husbil prioriteras nedan servicefunktioner högst när man bor på ställplats. Husbilsgästen har kunnat ange flera alternativ.

1. Smidig in- & utcheckning 73%
2. Tömnings och påfyllningsstation 73%
3. Lätt tillgänglig plats 73%
4. Priset 67%
5. Kunna betala med kort 63%

På husbilsdestinationsverige.se kan du läsa mer om marknadsundersökningen och tips kring leverantörer för produkter för ställplatser.

Bonus-malus systemets påverkan på husbilsturismen
Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018. I december beslutade riksdagen att den nya typen av fordonsskatt skulle införas i och med att höstbudgeten antogs. Då kvarstod en rad detaljer som regeringen nu fastställt. De fordon som omfattas är personbilar klass I och II oavsett totalvikt samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton. Vid avstämning med branschföreträdare anser man att det inte kommer innebära någon större effekt på husbilsturismen. Det som kan påverkas är spontanresandet eftersom fler kommer ställa av sin husbil när den inte nyttjas. Mer om bonus-malus systemet.

Ställplatser som uppfyller Hållbar besöksnäring
Hållbar besöksnäring utgår från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där servicekvalitet är lika viktig som hållbar användning av resurser.

Exempel på Ställplatser som uppfyller kriterier för Hållbar besöksnäring
– Ställplatsstockholm
– Partille Ställplats
– Skulebergets Havscamping