Ridning vinter Vemdalen Trumvallens

Vägen till Adventure Travel World Summit (ATWS) 2019

20 oktober, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Ridtur vid Trumvallen, Vemdalen. Foto: Anette Andersson

Jämtland Härjedalens besöksnäring har som vision att vara ledande på naturbaserade upplevelser. För att lyckas krävs ökad internationalisering, d v s fler utländska gäster som besöker vår region året runt. Målmedvetet har vi därför sedan 2013 deltagit i Adventure travel trade association (ATTA) som är det globala nätverket för destinationer, köpare, säljare, media och material för “såna som oss”, d v s med naturen som bas och där hållbar utveckling står i fokus. Genom hårt arbete har vi nu lyckats få ATTAs årliga event ATWS (Adventure Travel World Summit) till Sverige 2019 och tack vare det genereras nu ett flertal möjligheter för våra företag och destinationer att hoppa på processen och skapa affärer just för ökad lönsamhet året runt genom ett ökat antal internationella gäster!

Bakgrund

Jämtland Härjedalens besöksnäring har som vision att vara ledande på naturbaserade upplevelser. Vår värdegrund kännetecknas av flervärde, tillsammans och ansvarsfull utveckling. Det är höga förväntningar och mål uppsatta för vår näring, och för att vi ska kunna nå dit ser vi styrkan i att lära av andra som en viktig faktor för att lyckas.

För att lyckas krävs ökad internationalisering, dvs fler utländska gäster som besöker vår region året runt. Målmedvetet har vi därför sedan 2013 deltagit i Adventure travel trade association (ATTA) som är det globala nätverket för destinationer, köpare, säljare, media och material för “såna som oss”, d v s med naturen som bas och där hållbar utveckling står i fokus. Vi har årligen deltagit på ATTAs Adventure Travel World Summit, där man träffas för att lära av varandra, skapa opinion och göra affärer. Genom vårt hårda arbete har vi nu lyckats få ATWS till Sverige 2019 och tack vare det genereras nu ett flertal möjligheter för våra företag och destinationer att hoppa på processen och skapa affärer just för ökad lönsamhet året runt genom internationella gäster!

Sammanfattande projektbeskrivning

1. Adventure Week 2018

En av aktiviteterna i projektet är att arrangera en Adventure Week 2018. I korthet betyder det att internationella turoperatörer och media handplockas utifrån våra upplevelser för att på plats uppleva, testa och ha affärsmöten med aktörer under en vecka. Detta kommer att ge resultat i form av nya affärer, internationella kontakter och en hel del publicitet över lång tid för Jämtland Härjedalen.

Tanken är att Adventure Week kommer att gå av stapeln i augusti-september där kultur, natur och mat kommer att vara de största dragplåstren för att lyckas. Leverantörer i själva upplägget från Jämtland Härjedalen kommer förutom besöksnäringsföretag även inkludera aktörer inom kreativa näringen, mat och outdoor equipment. Upplägget är att ca 15 journalister och turoperatörer från internationell marknad besöker oss, där vi sätter ihop ett attraktivt program som innebär stora möjligheter till affärer och publicitet för deltagande aktörer. Vi kommer att inkludera ett antal konkreta workshops mellan näringen och turoperatörer/media för att de ska kunna hitta fler vinklar än de vi hinner presentera för att på så vis bredda portföljen.

Med gruppen kommer också ett s k storytelling-team att följa med som filmar, gör intervjuer etc under Adventure Week, vilket kommer att användas som material för att sälja Sverige som naturturism-land (där då Jämtland Härjedalen blir den region som blir sinnebilden för det) samt att aktörer i Jämtland Härjedalen själva kan använda materialet i kommunikationsarbetet.

2. Pre Summit Adventures

Under 2019 ges Jämtland Härjedalen möjlighet att ta emot 10 ytterligare journalister/turoperatörer inför den tänka ATWS 2019 som går av stapeln i Göteborg september 2019. Detta är så kallade Pre Summit Adventures, där Jämtland Härjedalen under några dagar ges chans att sälja in regionen till köpare/marknadsförare.

Projektgenomförande och information

JHT kommer att starta upp direkt med att sätta ett preliminärt program för Adventure Week 2018 och i dialog med ATTA detaljplanera det för genomförande. Möten med företagare som ska leverera kommer genomföras och journalister samt turoperatörer som ska delta kommer bearbetas. Efter genomförande aav Adventure week 2018 kommer planering inför 2019 ta vid och finslipning/justering utifrån gjorda kontakter. Upplägget är att företagen finansierar 50% av de totala kostnaderna och RJH 50%.

Denna satsning inkluderar enbart planering, genomförande och uppföljning av Adventure Week och Pre Summit Adventures. Det är det regionala näringslivet som är huvudaktörer i satsningen, och främst kommer ta del av finansieringen samt därmed också största medfinansiärerna.

Det finns en självklar koppling till merparten av de besöksnäringsprojekt som just nu pågår då mycket av arbetet för att kunna göra detta möjligt skett genom t ex Turism 2030, easyJet-satsingen samt även Benchmark Adventure Sweden.

Information kommer att spridas genom jht.se, adventuresweden.com men också via alla de företag som kommer att delta.

Uppföljning kommer ske löpande utifrån samtal med främst de köpare/media vi kommer ha på plats, då de också kommer kunna återkomma med högkvalitativ konstruktiv feedback till våra produktägare!

Syfte, mål, målgrupp och projektorganisation

Syftet med projektet är att skapa affärer och ökad kännedom för destinationer och företag inom Jämtland Härjedalens besöksnäring hos internationella köpare/gäster genom att arrangera Adventure Week och Pre Summit Adventures.

Målet är ökad kännedom och affärsrelationer mellan internationell media/köpare och företag i Jämtland Härjedalen. Målgruppen är företagare inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Projektorganisationen: Jämtland Härjedalen Turism är projektägare och hanterar såväl planering, genomförande, uppföljning och ekonomi samt administration.

Mer information: Karin G Grahnlöf 

 

 

 

 

 

Skip to content