Welcome Jessica Thylin Patrik Jemteborn

Välkommen till Welcome! – Jessica och Patrik

15 juni, 2021
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Bea Olsson

Projektet Welcome! med fokus på ökad internationell attraktions- och konkurrenskraft i både Jämtland Härjedalen och Tröndelag – året runt och inom samma resa –  går nu in på finalåret och det med nya energiska projektledare.
Hos Tröndelag Reiseliv är det Annika Honggard och Stine Teigen som kliver på och på den svenska sidan här på JHT är det Jessica Thylin och Patrik Jemteborn som matchar upp med start Juni 2021.

Skidåkning Jessica Thylin
Jessica gillar att åka skidor med familjen på fritiden. Foto: Jessica Thylin

Tröndelag och Jämtland Härjedalen upplevs från våra internationella huvudmålgrupper som aningen perifert belägna platser. Vårt utbud är både exotiskt och spännande, men medför också stora utmaningar i hur man ska upptäcka våra skatter och hur man ska ta sig till dem. Jag har jobbat inom besöksnäringen i över 20 år och då företrädesvis inom Östersund, så jag är väl medveten om vilka frågor man som besökare står inför, säger Jessica Thylin och fortsätter.

– God tillgänglighet för att öka den internationella attraktionskraften är avgörande för om Jämtland Härjedalen ska lyckas eftersom vi ligger förhållandevis långt från större marknader. Att korta ned restiderna ökar vår konkurrenskraft, så fler initiativ likt de direktlinjer som vi bland annat kunnat skapa med easyJet är en del av lösningen.
Nu lägger vi tid och kraft för att vara beredda när pandemin är över och våra gäster vill upptäcka oss igen.

Interreg-projektet Welcome! är en samverkan mellan JHT och dess motsvarighet på norska sidan Tröndelag Reiseliv med målet att utveckla koncept för att locka fler internationella resenärer genom ökad kännedom, tillgänglighet och köpbarhet. Helt enkelt smartare samarbeten och bearbetning av transportörer, media och köpare/säljare.

Här känner JHTs andre projektledare i projektet, Patrik Jemteborn, att han också kan göra skillnad.

-Att bedriva försäljning där produkten handlar om turism i Mittskandinavien, men där gränsen varit stängd och omöjliggjort rörelsefrihet över områdena har skapat nya kommunikationsuttryck. Virtuella pressresor vid den här typen av införsäljning är här för att stanna som ett komplement till det fysiska mötet och kan nyttjas även i sammanhang där vår region ska marknadsföras för exempelvis företagsetableringar och inflyttning, säger Patrik.

Jemteborns event-erfarenhet inom den internationella idrotten tror han kommer väl till pass inom Welcome!

– Det handlar om människor som ska ta beslut. När vi nu öppnar gränserna vaknar också drömmar till liv om att få upptäcka. Här ska vi vara med så att reseoperatörer uppfattar att vi är värda att satsa på, varifrån dom ska göra det, vem som ska agera och vilka resurser som krävs. VARFÖR dom ska göra det känns för oss självklart.  Jag är van att samarbeta för att nå gemensam framgång och det är erfarenheter jag gärna delar med mig av. Det handlar om att förstå att alla involverade måste bli vinnare!

Om Jessica Thylin

Ålder: 44 år
Bor: Östersund
Familj: Man, dotter 19 år och son 16 år
Bakgrund inom besöksnäringen: Jobbat inom besöks- och eventnäringen i över 20 år.
Favoritresmål inom Welcome!: Familjen har lägenhet i Åre så där hänger vi mycket.
Favoritmaträtt inom Welcome!: En härlig wok i naturen med lokala delikatesser.

Maila Jessica

Om Patrik Jemteborn

Ålder: 48
Bor: Lugnvik, Östersund
Familj: Två söner 14 och 17 år
Bakgrund inom besöksnäringen: 1,5 år på JHT 2008-2009 som Evenemangsstrateg. Kommer annars närmast från Skidskytteförbundet med ansvar för internationella evenemang och relationsfrågor.
Favoritresmål inom Welcome!: Om jag MÅSTE välja ett så säger jag Ansättenfjällen.
Favoritmaträtt inom Welcome!: Stut med getost

Maila Patrik

SkoterutflyktÅkersjönPatrikJemteborn
Skoterutflykt i Åkersjön, Ansättenfjällen. Foto: Patrik Jemteborn

PROJEKTSAMMANFATTNING

Welcome! ska skapa ökad tillgänglighet genom proaktivt uppsökande verksamhet i hela värdekedjan –
Kännedom, d v s att för att vara attraktiv och efterfrågad krävs att man som gäst har kännedom om platsen och/eller upplevelsen.
Tillgängligt
, d v s att man kan ta sig till platsen/upplevelsen.
Köpbarhet, d v s att produkten går att köpa, vilket kan ske exempelvis via bokning i egna kanaler eller exempelvis OTA´s (online travel agencies t ex Booking.com) eller turoperatörer.

Ett arbetssätt som kräver relationsbyggande, trendkänslighet, innovation och uthållighet.

Projektet ska leda till att attrahera fler utländska gäster och öka den internationella konkurrenskraften – tillsammans. Att vi använder vår infrastruktur som gemensamma noder för att öka tillgängligheten och gemensamt skapa förutsättningar för bättre året-runt-verksamhet.

Projektet är ett Interreg-projekt och finansieras genom 1:1-medel. Projektägare på svensk sida är Jämtland Härjedalen Turism Ekonomisk Förening. Samverkanspartners i Sverige är destinationsbolag och företag, bl a Skistar och Swedavia. På norsk sida är Avinor, Tröndelag Reiseliv, Visit Trondheim och Tröndelag fylke samverkanspartners.
Projektansökan lämnades ursprungligen in i januari 2018 och har p g a pandemin förlängts och avslutas i september 2022.

Läs mer på JHTs hemsida om projektet Welcome!

Skip to content