Vandring i Huså: Foto: Sandra Lee

Vandringsledernas framtid i Jämtland Härjedalen

19 juni, 2023
Text: Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Sandra Lee Pettersson

Vandringslederna på privat mark i Jämtland Härjedalen har stor betydelse för folkhälsan, inflyttningen samt turismen. Naturvårdsverkets projekt gör det möjligt för oss att implementera det nationella ramverket samt att utveckla lokal och regional organisering kring lederna.

Barn med stor ryggsäck. Foto: Andreas Edholm
Framtida generationer kommer förhoppningsvis få uppleva fina och kvalitetssäkrade leder. Foto: Andreas Edholm

Workshop

I samverkan mellan de tre projekten i länet som har finansiering via Naturvårdsverket när det gäller implementering av Nationella ramverket och organisering, så kommer vi tillsammans att genomföra en workshop vardera i länets åtta kommuner.

Det här handlar om de vandringsleder i Jämtland Härjedalen där inte staten är huvudman, vilket enligt JHTs inventering rör sig om ca 285 mil led, där pilgrimslederna utgör ca 90 mil av dessa. Det är viktigt att både ledaktörer och beslutsfattare i kommunerna deltar och förstår behovet av samverkan för att lederna i länet ska motsvara allas förväntningar.

Vandringslederna har stor betydelse för både befolkningen, inflyttningen och turismen.

I varje kommun kommer vi att ha samma program. Det kommer att genomföras mellan 14.00-16.30 i kommunhuset i varje kommun. Anmälan om deltagande kan göras till Andreas Edholm på JHT.

Program

Friluftslivets och vandringsledernas betydelse

Natasha Skott, Åre kommun

Nationella ramverket för vandringsleder

Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism
Helena Strid/Anders Larsson, Projekt Pilgrim SÖJ

Fika

Avslutande diskussion/workshop

Organisering, ledutveckling och finansiering.

Målgrupp

Beslutsfattare i kommunen och ledaktörer. Alla som på något sätt är engagerad i lederna ska känna sig välkomna.

Mål

• Höja kunskapen om vandringsledernas betydelse.
• Öka kännedom om nationella ramverket.
• Förbättrad organisering lokalt och regionalt.

Turnéplan

23 augusti  Åre kommun
4 september  Krokoms kommun
6 september Bergs kommun
13 september  Härjedalens kommun
18 september  Bräcke kommun
27 september  Strömsunds kommun
4 oktober  Ragunda kommun
11 oktober  Östersunds kommun

Med reservation för ändringar.

Kontaktpersoner

Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism. Telefon: 070-209 02 31
Natasha Skott, Åre kommun (även för Berg och Härjedalen). Telefon: ‭070-626 97 01‬
Helena Strid, Sydöstra Jämtlands Pastorat. Telefon: ‭076-139 43 03‬

Skip to content