Sjö skymning fjäll Niclas Vestefjell

Varsamt tillgängligt

2 februari, 2017
Text: Anne Adsten
Foto: Niclas Vestefjell

Projekt via Länsstyrelsen

Länsstyrelserna i norr; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland driver tillsammans projektet Varsamt Tillgängligt 2016-2018, för att ta fram bättre arbetsmetoder kring att göra kulturmiljöer tillgängliga för olika funktionsvariationer. Jämtland Härjedalen Turism har en representant i Jämtlandsgruppen som dessutom består av representanter från Handikappsamverkan, Jamtli, Natur- och Kulturvården inom länsstyrelsen samt en representant för jämlikhet från Östersunds kommun. Projektledare för Länsstyrelsen Jämtlands län är Eva Karlsson.

Under den senaste mötet som arrangerades den 24e januari presenterades ett 20-tal miljöer, där ca sju kommer att väljas för att bli mer tillgängliga. Bland de sju kommer troligen tre att väljas ut bland Byggnadsminnen, tre fornvårdslokaler och ett kulturreservat. Det kommer att ske en upphandling av en tillgänglighetskonsult och beroende på vilka förslag denne kommer med och kostnader kring detta så får gruppen ta ställning till hur många miljöer som till slut går att genomföra en tillgänglighetsanpassning av.

Jämtland Härjedalen Turism är med och bidrar med kunskap kring övrig turistisk infrastruktur (t ex boende, restauranger, övriga attraktioner och ett utvecklat turistiskt samarbete) i närheten av föreslagna kulturmiljöer/objekt för att man i första hand ska utveckla platser som kan stärka redan befintliga destinationer.

För mer info: Anne Adsten

Skip to content