visit vision kamratskap framtid besöksservice

Visioner kring framtidens besöksservice

21 april, 2016
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anne Adsten

Visitas Nationella Destinationsråd 18 april 2016

Den 18 april hölls Visitas Nationella Destinationsråd på temat “Visioner kring framtidens besöksservice”. Troligt är att vi i framtiden får se fler olika typer av turistbyråer anpassade efter förutsättningarna på platsen de befinner sig på och där digitala lösningar gör det möjligt att möta gästen på nya spelplaner. Genom Virtual Reality och Gamification kan platsens utbud levandegöras på ett lekfullt och spännande sätt, samtidigt ser vi ett ökat intresse av att interagera med lokalbefolkning och andra besökare.

2016 finns totalt ca 250 auktoriserade turistbyråer i Sverige. På några år har antalet auktoriserade turistbyråer minskat något på grund av förändrade förutsättningar och omstruktureringar i många kommuner. Framtidens Besöksservice är troligen inte lika enhetlig som den är idag där i stort sett alla turistbyråer har en liknande utformning med broschyrställ och en disk där personal hjälper besökare till rätta. Morgondagens Besöksservice är troligtvis anpassad efter den region den finns i och är ett nav av ett utbyggt nät av s k InfoPoints.

Det sker en tydligare uppdelning i vad som är front- och backoffice där det senare inte alls nödvändigtvis finns på samma plats som front office. I vissa fall finns inte någon fast turistinformation utan en destination kan istället enbart använda sig av InfoPoints, mobila enheter (cykel/bil som kan finnas där gästerna är tack vare väder, event etc), digitala informationsskärmar på olika sätt och där back office finns för att underhålla de olika kanaler som behövs för att serva gästen på bästa sätt. Helsingborg t ex avvecklat sina traditionella turistbyråer och skapat ett nytt system för att finnas där gästen finns.

Upplevelsecentra

På vissa håll kan turistinformationen bli en attraktion i sig och ger smakprov på regionens innehåll på olika interaktiva sätt, t ex VR-teknik (Virtual Reality). Lekfullt, spännande, modernt och med gamification som ett givet inslag för att ge besökaren inspiration att gå ut och uppleva IRL (in real life). Älmhult t ex har skissat på ett besökscentrum som ska ge besökaren smakprov på upplevelser från området.

Nostalgituristbyråer

På andra håll är det helt enkelt den traditionella turistbyrån/turistinformationen som är den som fungerar bäst utifrån besökarnas behov. Här är personalen trygga i att fungera som mäklare mellan gästen och all den information som finns tillgänglig i mängder i olika digitala kanaler för att finna gästens perfekta vistelse utifrån individens särskilda behov. Personalen har personligen besökt regionens besöksmål och kan i detalj redogöra för historia och geografi – de levandegör den egna regionen med hjälp av sina egna erfarenheter och kompetens.

AI – Artificiell intelligens

Amelia http://www.ipsoft.com/what-we-do/amelia/ heter ett system som redan idag används av call centers och av Kinas svar på google – Ali Baba, på många håll i världen. Systemet förstår som en människa och kan generellt svara på 60% av uppkomna frågor på ett stort antal olika språk. Troligtvis kommer vi att få se en viss del av standardiserade frågor inom Besöksservice som kan ges svar på via AI.

Live-chat via mobilen

”Jag står på plats x och undrar var jag ska gå och äta kinesiskt?”. I Göteborg finns en live-chat tillgänglig via mobilen så att besökare kan få svar på frågor oavsett var i staden de befinner sig.

Hyr en ortsbo

Intresset ökar kring att få uppleva en ort genom invånarnas ögon och inte den tillrättalagda besökssidan. Att få ”hänga med” en äkta ortsbo och göra de saker som invånarna på besöksmålet gör.

Övrigt från Destinationsrådet

Visita inför en nationell auktorisation för guider. Äldre guider kan validera sig och få auktorisation som gäller för 5 år. I och med detta kommer Visita även att erbjuda olika moduler så att guider kan komplettera sin kunskap.

Visita kommer inom kort att lansera en interaktiv digital utbildning i turism och värdskap.

Visitas Destinationsdagar 17-18 nov 2016 – Lägg in i almanackan! Tema Framtidens besöksservice. Lunch-lunch med inspiration, föreläsare och workshops för turismutvecklare, turistinformatörer, turistinspiratörer, destinationsutvecklare, destinationschefer, upplevelsekoordinatorer m fl.

För mer info: Anne Adsten 

Bild(er) saknas
Skip to content