framtid visit the future framtidsplaneten samhälle

Visit the Future – Framtidsplaneten

1 november, 2017
Text: Anne Adsten

Framtidsspaningar från Tord Carnlöf, Visit the future och Johnny Sundin framtidsspanare.

År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till 10 miljarder människor och havsnivån beräknas då vara 30 cm högre än idag. Fler än någonsin kommer att leva som singlar. Det är troligt med vatten- och livsmedelsbrist, att en stor del av rutinjobb utförs av robotar, 70% bor i urbana miljöer och ingen under 80 år kommer att dö av cancer. Längre medellivslängd kommer att medverka till att fler vill och kan resa.

Klimatrådet i Jämtlands län genomför en serie föreläsningar och seminarier hösten 2017 och JHT med en representant för projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen fanns på plats. Här kommer input från inslaget Visit the Future med Tord Carnlöf och Framtidsplaneten med framtidsspanaren Johnny Sundin.

Läs rapporten för Visit the Future här.

Allt är möjligt

”Vi har hamnat i ett tidsfönster där allt är möjligt”, säger framtidsspanaren Johnny Sundin och tar oss med på en spännande berg-och-dalbana bland begrepp för framtiden.

Världen är VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)

Det vill säga ständigt föränderlig, komplex och oförutsägbar. Den mänskliga hjärnan är inte byggd för att gilla förändring och det är den ”Sabla sabeltandade tigerns fel”, enligt Johnny Sundin eftersom den gjorde att våra förfäder som inte aktade sig för den inte fick tillfälle att föra sina gener vidare…

Morala kollisioner

Tillhör du också en av dem som tycker att bilkörning är tidsslöseri och helst gör något annat medan du färdas? Förarlösa bilar är på stark frammarsch – men när tekniken måste välja mellan pest och kolera, hur ska vi då programmera? Tänk dig att en förarlös bil måste välja mellan att köra på en förälder med barnvagn eller köra in i en vägg med fyra individer i fordonet? MIT – Massachusetts Institute of Technology har gjort en moralmaskin, och funnit att de flesta önskar att tekniken först räddar kvinnor, i andra hand barn, därefter de rika och på fjärde plats de vältränade!

Eco-city Concept

Närodlat kommer att vara en förutsättning för att minska transporter och för en grönare värld. Odling på hustak och som del av huskonstruktioner kommer troligen att bli vanligare. En hög grad av ”Walkability” kommer att premieras mellan husen i gröna stråk så att transportlösningar sker på ett annat plan t ex under jord. Olika energikällor kommer att användas i form av solenergi, vind- och vågkraft. Transportlösningar kommer sannolikt att innefatta vakum-tunnlar för längre transporter och elflygplan på lite kortare distanser.

Bahrain windmill building.

Vindkraft i konstgjorda träd.

Uber bygger flygande taxibilar med Nasa.

Mänskliga robotar

Robotar tar över vissa funktioner åt oss och ”på oss”. Dels kan vi redan idag ha inplanterade chip för t ex tågresor och inpassering på arbetsplatsen. Nanoteknik gör att vi kan ha små partiklar på oss som håller koll på kroppen för olika funktioner samt även koppla samman hjärna och dator.

Nanoteknik

Nanopartiklar kan även hjälpa oss att skicka signaler om t ex inomhusmiljö för att styra klimatanläggningar och larma om brand uppstår. Nanotekniken kan också användas för att styra utseende på t ex en vägg för att skapa olika känslostämningar och intryck av förnyelse. Ett hotell i Singapore har nanostyrda väggar idag som kan flyttas i spår och ändra färg.

Foodprints

Att äta skalbaggar kanske inte är helt aptitligt för oss idag, men kan komma att bli vanligare i framtiden för att på liten yta producera det protein som behövs för en växande befolkning. Redan idag finns dock begreppet foodprints som möjliggör att maten på restaurang skrivs ut tredimensionellt. Exempelvis kan en utskriven broccoli kännas mer aptitlig än broccolipuré för en äldre människa som har svårt att tugga. Restaurangen Food ink. i London har tagit foodprints till en högre nivå.

Multi-tasking går mot Uni-tasking

Tänk er en pannlampa som riktas mot en punkt och som gör att du ser lite mer runtomkring, men fokus är fortfarande på det som högst upplyst. Så fungerar även den mänskliga hjärnan. Fler och fler som tidigare annonserade efter arbetskraft som klarade många järn i elden samtidigt söker nu människor som är mycket bra på att göra en sak i taget, ordentligt.

Jämtland Härjedalen – En resa ”Tillbaka till framtiden”

Självklart är det inte hälsosamt att ständigt vara uppkopplad och det kommer att finnas ett stort behov av andningshål och avstressande miljöer i de fall man inte kan lösa detta med en app… Närproducerat är något som vi redan idag är inriktade på och något som det finns en marknad för att vidareutveckla.

Digitalisering suger – Analogt är fett

I takt med ökad digitalisering/automatisering så frigörs tid för att sätta människan i fokus. Här finns en möjlighet för oss i Jämtland Härjedalen att fylla tiden med aktiviteter och upplevelser som ger positiv hänförelse och ger våra besökare energi i sina kommande projekt.

Hänförelse ger ökad hälsa, skapar medkännande, generositet och skapar utrymme för mer etiska beslut enligt rådande forskning.

På uppdrag av Svensk Turism, Tillväxtverket och Visit Sweden genomförs projektet Visit the future. Think tanks har genomförts för att hitta trender som kan komma att påverka besöksnäringen, för ökad framtida beredskap.

Skip to content