logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Beegleton Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping

Visitas nationella råd för besöksservice lanserar ny digital utbildningsmodul

15 maj, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Norrköpingsbaserade Beegleton producerade utbildningen inklusive filmer. Foto: Anne Adsten

Värdskapet är en viktig förutsättning för att besökare ska känna sig välkomna och inspirerade till att göra mer inom en destination, stanna längre och rekommendera ett företag eller plats/destination till andra. Visitas nationella råd för besöksservice med ordförande Anne Adsten, JHT, har under det senaste året arbetat fram en anpassningsbar digital utbildningsmodul för att inspirera och skapa kunskap för att boosta det svenska värdskapet. Modulen lanseras 6 maj 2020 för auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter.  

Visitas Råd för besöksservice i Norrköping 4-5 feb 2020. Foto: Beegleton
Visitas Råd för besöksservice vid inspelningarna i Norrköping 4-5 feb 2020. Foto: Beegleton

Framtiden är oviss för många företag i den bransch som fram till våren 2020 varit den snabbast växande näringen i Sverige, med 200 000 sysselsatta och med ett exportvärde som mer än tredubblats sedan år 2000. I dagsläget vet vi inte när vi kan resa igen som vi tidigare varit vana vid. Situationen kanske gör att helt nya resmönster uppstår, och vi kanske inte ens vill resa i samma utsträckning. Det vi kan vara säkra på är att människor i grunden är nyfikna och gärna ägnar ledig tid åt att upptäcka nya aktiviteter och platser. Vi hoppas på att vi redan nu i sommar ska kunna göra både hemestrar och Svemestrar, utlandssemestrar ligger inte högst på prioriteringslistan. Men för en lyckad semester oavsett var vi väljer att spendera den krävs ett gott värdskap.

Stärkta ur krisen – med ett ännu starkare svenskt värdskap på andra sidan

En avgörande kompetens inom besöksnäringen är just konsten att få människor att känna sig välkomna. Upp till 2/3 av de gäster ett turismföretag förlorar sker på grund av hur värdföretaget agerade eller inte agerade vid gästens besök. Värdskapet är en viktig förutsättning för att besökare ska känna sig välkomna och inspirerade till att göra mer inom en destination, stanna längre och rekommendera ett företag eller plats/destination till andra.

Turism & Värdskap 2.0

Visitas Nationella råd för besöksservice lanserar nu en digital värdskapsutbildning för alla auktoriserade TuristCenter och TuristInformationer. Syftet är att ge personal som jobbar med turistinformation kunskaper som gör att våra gäster får en bättre upplevelse, skapar merförsäljning hos turismföretagen och ökad attraktionskraft för destinationer. Auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter får ett inlogg till utbildningsmodulen för att kunna friska upp kunskap hos egen personal, introducera nyanställda, säsongspersonal, hålla vår-/höstmöten med InfoPoints eller som underlag för workshops kring destinationsutveckling.

”Rådet ser värdet i professionell besöksservice och hoppas att utbildningen ska bli ett bra verktyg för turistinformatörer som vill välkomna svenskar att semestra på hemmaplan, samtidigt som vi givetvis håller tummarna för att också få ta emot utländska besökare så snart det är möjligt, säger Anne Adsten, ordförande i Visitas nationella råd för besöksservice.”

Tillsammans verkar vi alla för att göra Sverige till ett attraktivt besöksmål och land att bo och verka i. Platsens attraktivitet som motor skapas i samspel mellan invånare, företagare och besökare med ett gott värdskap

Mer information: Anne Adsten, JHT.

Ordförande i Visitas nationella råd för besöksservice.

Skip to content