Skidskytte Foto Håkan Wike

VM-forum & långsiktig evenemangsutveckling

13 januari, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Håkan Wike
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Det VM-forum som genomfördes i samband med WC-premiären i skidskytte i december 2016 var en del i ett betydligt mer långsiktigt arbete för att stödja evenemangsutvecklingen i regionen. Det mer etablerade begreppet Evenemangsforum byttes helt enkelt ut i år för att mer knyta an till de två kommande VM-tävlingarna 2019 och de fantastiska möjligheter de ger hela regionen. Inslagen på forumet handlade bl a om hållbarhet där Robert Pettersson och Daniel Laven från Mittuniversitetet pratade ur forskarens perspektiv, näringslivsutveckling genom samarbete med större evenemang där VD för skidskytte-VM i Oslo Per Bergerud berättade om deras arbete och om hur arbetet inom World Cup Region 2019 rullar på, beskrivet av Karin Stolt Halvarsson och Lisa Engman.

Destinationsfokus för starkare utveckling

I arbetet med evenemangsutveckling har JHT från att tidigare haft ett mer regionalt perspektiv med utarbetande av en regional evenemangsstrategi, möten med fokus på kompetens och nätverk, Evenemangsforum, coaching och mentorer mm gått mot att ha ett större destinationsfokus. JHT har inte släppt den regionala inriktningen men har mer och mer jobbat för att föra ut frågan till destinationerna och ett aktuellt exempel på det är Åre som nu arbetar med evenemangsfrågan inom projektet Turism 2030. Över tid har även många destinationer utvecklat sina egna evenemangsstrategier.

Antagen nationell strategi

JHT har fortsatt att agera för ett tydligare förhållningssätt på nationell nivå och då inte minst från regeringens sida. För ett antal år sedan blev det extra tydligt att Jämtland Härjedalen behövde vara med och stärka samarbetet på den nationella nivå mellan i första hand idrotten och besöksnäringen i syfte att ta fram en gemensam nationell strategi för evenemangsfrågorna. Tillfället var ett möte i Åre i samband med en WC-tävling då i stort sett alla närvarande upplevde att det finns saker att göra i frågan då även Jämtland Härjedalen behöver draghjälp från nationell nivå för att utvecklas.

Nu finns strategin, antagen av Riksidrottsförbundet och Svensk Turism, och JHT sitter fortfarande med i den samordningsgrupp som har ansvaret att baxa arbetet framåt. Med strategin som stöd så jobbar man nu betydligt närmare regeringen i de övergripande frågorna och det har genomförts ett antal konferenser med inriktning mot kompetens och matchmaking mellan specialidrottsförbund och destinationer. På den senaste konferensen i Helsingborg i höstas deltog ca 50 personer med Östersunds kommun på plats. Dessutom utgår bl a projektet ”Hållbara evenemang”, som genomförts med stöd av Vinnova och som nyligen avslutats i ett första steg, från ett av strategins delmål som är att utveckla bättre mät- och utvärderingsmodeller. I det här sammanhanget medverkar Mittuniversitetet utifrån den evenemangsforskning som bedrivits där i många år. Just nu pågår planering för ett ”Hållbara evenemang 2” som kommer att drivas av Göteborg & Co och där Östersund eventuellt kommer att delta vilket vi också har en diskussion med både Östersund och Göteborg & Co om.

Den nationella samordningsgruppen som verkat under några år ska nu ombildas och mer utgöra en styrgrupp och därför pågår nu ett arbete för att fylla den med nya goda krafter från både idrotten och besöksnäringen och med regeringen som adjungerad ledamot. Dessutom pågår ett arbete för att utöka resurserna vid Centrum för idrottsevenemang (CIE) vid RF där det mesta av det operativa arbetet bedrivs. Ytterligare en tjänst och då med besöksnäringskompetens är det gemensamma målet och här är ambitionen att en lösning ska vara på plats under 2017.

 

För mer info: Mats Forslund

Skip to content