Fatbike vintertid i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson

Yrkeskategorier och titlar inom besöksnäringen

22 mars, 2021
Text: Andreas Edholm och Anne Adsten, JHT
Fatbike vintertid i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare är en av ingredienserna i projektet Morgondagens medarbetare 2.0 och en av förutsättningarna för att få morgondagens medarbetare att se vilka möjligheter som finns är att vi hittar relevanta yrkestitlar. Som en del i det arbetet har projektledningen tittat på de yrkesbenämningar som finns – eller, INTE finns hos Arbetsförmedlingen.

De vanligaste och huvudsakliga yrkesrollerna inom besöksnäringen idag och imorgon

Utgångspunkten för översynen av yrkesbenämningar var Arbetsförmedlingens lista över yrkesområden och yrkeskategorier/titlar som överensstämmer med Näringslivets yrkesklassifikation, NYK, och som är kopplade till hela EU:s kategorisering av yrkesbenämningar.

Listan kompletterades med material från sajten framtid.se som vill ge en tydlig bild av de möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad samt sidan Din talang.se som oxå är en sida för att hjälpa till med val av utbildning och karriärvägar. I tillägg användes rapporten ”Framtidens arbetsliv är här” från Trygghetsrådet.

Tröghet i systemet

Projektledningen har samtalat med kontaktpersoner inom Visita med flera organisationer som har intresse av att yrkesbenämningarna ska ha så stor relevans som möjligt. Många beskrev den tröghet som finns kring att införa nya yrkesbenämningar eftersom allt bygger på ett i vissa delar föråldrat system. Även Arbetsförmedlingen bekräftade att trögheten i flera fall sätter hinder för att hitta bra matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare och att man satt igång ett arbete med att se över vilka möjligheter som finns utan att för den skull äventyra möjligheten att kunna se yrkesrelaterad statistik över tid. Nästa översyn av befintliga yrkesbenämningar för europeisk nivå sker 2030.

Folkliga synonymer – yrkesbenämningar i dagligt tal

Via besöksnäringens kontaktperson på ett regionalt plan inom Arbetsförmedlingen uppstod kontakt med gänget som vidareutvecklar Arbetsförmedlingens yrkesbenämningar, Enheten Jobtech i Göteborg. De välkomnade en översyn av befintlig lista av yrkesbenämningar inom besöksnäringen för att få hjälp att lägga till de benämningar som idag används i branschen inför översynen 2030. De berättade om möjligheten med så kallade ”folkliga synonymer” för att kunna lägga in aktuella begrepp och yrkesbenämningar som används i dagligt tal i de söksystem som finns och på så sätt få högre aktualitet i befintliga söksystem. Med hjälp av de folkliga synonymerna kan vi således lägga in de benämningar som idag används under en huvudkategori, även om de ännu inte har en egen kod.

Remiss till Swetour-gruppen

Listan över befintliga yrkesområden med tillhörande yrkeskategorier/yrkestitlar kompletterades av projektledningen enligt modellen med folkliga synonymer med utgångspunkt i besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Även framtida varianter fick en kolumn. Listan har setts över av medlemmar i den så kallade Swetour-gruppen i regionen och därefter skickats till kontakterna vid Arbetsförmedlingen centralt som jobbar med att se över benämningarna.

Arbetet fortsätter

Projektledningen kommer att invänta en utlovad återkoppling från Arbetsförmedlingen inom kort och sedan är tanken att skicka stafettpinnen vidare till andra regioner som kan tänkas vilja göra en liknande översyn utifrån respektive egen struktur av yrken. Projektledningen kommer även att ägna mer tid åt att analysera framtida kompetensbehov och vilka nya yrkeskategorier som kan bli mer vanligt förekommande i framtiden.

 

Skip to content