logo-reg-jh-360x100-optz
logo-lst-280x150-optz
logo-interreg-360x100-optz
logo-interreg-NorthPer-360x78-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
EU Medfinans
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
"Ledande inom utvecklingen av besöksnäringen"

Strategi & Process

Initiera och påverka i strategiska frågor. Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande

Inspirera, samordna och genomföra. Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning. Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer. Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor. Förse branschföreträdare med imageskapande material. Koordinera överenskomna insatser.

Senaste Artiklarna

Bosse Svensson och Teres Gärdin

Rader från VD

I och med Jämtland Härjedalen Turism:s föreningsstäma avslutade vi ett verksamhetsår och påbörjade ett nytt, så jag som VD passar på att överlämna ordet för

Läs mer
Mia Wictor Lunde Färöarna 2024

Projektträff på Färöarna

Mellan den 19 och den 21 mars anordnades en projektträff I Tórshavn på Färöarna i projektet Sustainable Arctic and Peripheral Biking tourism (SUB). Det var

Läs mer
Hundsläde Fredrik Boman

Inkvarteringsstatistik helår 2023

Berg, Ragunda, Östersund och Strömsund ökar – fjälldestinationerna minskar Den slutliga gästnattsstatistiken för 2023 visar endast en marginell förändring jämfört med de preliminära siffrorna för

Läs mer

Adventure Sweden

- When life is good

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content