logo-reg-jh-360x100-optz
logo-lst-280x150-optz
logo-interreg-360x100-optz
logo-interreg-NorthPer-360x78-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
EU Medfinans
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
"Ledande inom utvecklingen av besöksnäringen"

Strategi & Process

Initiera och påverka i strategiska frågor. Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande

Inspirera, samordna och genomföra. Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning. Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer. Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor. Förse branschföreträdare med imageskapande material. Koordinera överenskomna insatser.

Senaste Artiklarna

Teres Gärdin 2024 Foto: Jonas Herjeby

Rader från VD v21 2024

Hjärtat, AI och en kopp varm choklad Här om dagen fick jag möjligheten att inledningstala när Peak Innovation tillsammans med Mittuniversitetet och Bizmaker anordnade ett

Läs mer

Adventure Sweden

- When life is good

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skip to content