Besöksservicerådet Visita Clemens Wantschura

Anne från JHT – ny ordförande i Visitas Råd för Besöksservice

5 februari, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Visitas Nationella Råd för Besöksservice 2019-2020. Foto: Clemens Wantschura, Visita.

Rådet för Besöksservice är ett organ inom Visita, valt av auktoriserade turistinformationer och turistcenter i Sverige. Rådet arbetar främst med turism- och värdskapsfrågor, lokalt och regionalt. Vid rådets senaste möte den 28e januari passade man på att ändra gruppens namn från det tidigare “Visitas Nationella Destinationsråd” till nuvarande namn för att bättre beskriva rådets inriktning. Rådet valde Anne Adsten Jämtland Härjedalen Turism till ny ordförande för 2019 och ny vice ordförande är Stefan Johnson, Kalmar.

Pernilla Wendelmark Törngren, Västerås samt Håkan Ceder, Nora valdes in i Auktorisationsnämnden.
Övriga rådsmedlemmar är: Maria Lundkvist, Höga Kusten, Lotta Samuelsson, Mariestad, Jörgen Nilsson, Linköping och Anna Åmvall, Malmö, Christina Tina Leinonen, Norrköping och Helene Berg, Jönköping.

Infopoint Funäsfjällen Nettan Ljungberg
Infopoints är ett sätt att stärka regionens besöksservice. Fjällgården i Funäsfjällen. Foto: Nettan Ljungberg.

Vad kommer efter InfoPoints?

Det var en av frågorna som vi diskuterade i Rådet för Besöksservice när vi träffades 28 januari.

Runt om i Sverige har vi nu ett stort antal IP och frågan är om vi någonsin tidigare haft så många dedikerade instanser där våra gäster kan få information om lokalt utbud?
Men, om vi tänker framåt. Hur kommer Sveriges värdskap att se ut?

Här är några tankar från rådets medlemmar:

Sveriges värdskap

TICs i Sverige tillsammans med IP är en stor del av Sveriges värdskap. Våra gäster kan idag få en stor del av sitt informationsbehov från nätet – men det kommer alltid att finnas ett behov av en “mänsklig utväg” för de frågor som inte finns besvarade via nätet.

Exklusivt med det personliga mötet

I takt med ökad digitalisering blir det personliga mötet något exklusivt. Ett personligt möte kan vara via en chat eller via mail. Men det blir såklart än mer lyxigt med ett möte ansikte-mot-ansikte. Kanske så lyxigt att framtidens besökare är beredd att betala för det i framtiden.

Det digitala är inte gratis

Det kan kännas lockande för kommuner i Sverige att tro att de gör besparingar med att digitalisera sin besöksservice. I själva verket kostar en bra digitaliserad besöksservice minst lika mycket som en fysisk – då den behöver täcka upp större delar av informationsbehovet och kompletteras med en effektiv chat eller annan online svarsservice.
InfoPoints behöver pepp och stöttning för att fungera på bästa sätt och kommuner som stänger sina fysiska TICs behöver ha en (eller flera beroende på omfattningen i kommunens besöksnäring) dedikerad coach för sina InfoPoints.

AI – artificiell intelligens

– är ett alternativ för att svara på vanligt förekommande frågor. I dagsläget är dock en bra AI-tjänst uppbyggd för självuppgradering av svar för kostsamt för de flesta kommuner i Sverige.

Auktorisationen av TICs

– syftar till att garantera en viss kvalitetsnivå på den service som vi tillsammans i Sverige önskar att våra nationella och internationella gäster ska få vid sitt besök. Den är inte inriktad mot att all besöksservice nödvändigtvis ska vara fysisk utan syftar till att lyfta personlig och marknadsneutral information. Alternativet kan vara att stora aktörer tar över Sveriges besöksservice med styrd information till egna produkter och tjänster.

Ökad specialisering

När rådet tittar i kristallkulan så ser de en ökad specialisering framåt bland landets kommuner. Alla kommuner i Sverige behöver inte vara inriktade mot besöksnäring.

JHTs representation i rådet

JHT har varit representerat i rådet sedan dess start 2013. Innevarande mandatperiod är den fjärde för Anne Adsten som också är projektledare för JHTs projekt Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen med omvärldsspaning och kompetensutveckling för regionens Turistinformationer och Turistcenter.

OM Visitas Nationella Råd för Besöksservice

Rådet för Besöksservice uppdrag

Visitas nationella Råd för Besöksservice är ett förtroendevalt organ i Visita. Rådet företräder de av Visita auktoriserade turistinformationernas och turistcentrens, samt deras huvudmäns, intressen inom Visita. Rådet är även ett rådgivande referensorgan till Visitas styrelse och ledning avseende frågor inom rådets intresseområden, främst besöksservice- och värdskapsrelaterade frågor på destinationsnivå.
Rådet kan självständigt driva frågor inom sina områden i eget namn, under förutsättning att dessa inte strider mot Visitas stadgar, etiska regler eller styrelsens beslut.

Rådet för Besöksservice och Auktorisationsnämnden

Rådet är även ett rådgivande organ till Auktorisationsnämnden för Visitas nationella Turistinformations- och Turistcenterauktorisation. Rådet nominerar, på uppmaning av Visitas styrelse, ledamöter till Auktorisationsnämnden. Styrelsen väljer i sin tur Auktorisationsnämnden utifrån dessa nomineringar.

Läs mer om Visitas Nationella Råd för Besöksservice samt auktorisation av Turistinformation/Turistcenter här

Skip to content