Framtidens besöksservice i JH

Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on email

Dagens turistinformationer med turistinformatörer i Jämtland Härjedalen är enorma kunskapsbärare. Men mönstret hos besökaren har ändrats och vi behöver se vad framtidens besökare önskar av turistinformation. Turistinformationer/turistcenter i Jämtland Härjedalen behöver i olika grad hjälp att kliva från traditionell turistbyrå till framtidens Turistinformation/Turistcenter. Projektet pågår 2017-2019 (december).

Läs mer

Studieresa Höga Kusten 2019 gruppfoto.

Rapport: Studieresa Höga Kusten

8-9 maj 2019 arrangerades en studieresa i JHTs projekt Framtidens besöksservice i JH. Fokus för studieresan var destinationsorganisationen Höga Kustens arbete med besöksservice där man jobbar

Läs mer