logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz

Framtidens besöksservice i JH

Dagens turistinformationer med turistinformatörer i Jämtland Härjedalen är enorma kunskapsbärare. Men mönstret hos besökaren har ändrats och vi behöver se vad framtidens besökare önskar av turistinformation. Turistinformationer/turistcenter i Jämtland Härjedalen behöver i olika grad hjälp att kliva från traditionell turistbyrå till framtidens Turistinformation/Turistcenter. Projektet pågår 2017-2020 (december).

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Jämtlands län och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Läs mer

Skip to content